Vestre satser på reparasjon og sosial bærekraft

I Vestre jobber vi ut fra en overbevisning om at alle kan redde verden – litt. Derfor samarbeider vi med flere organisasjoner som fremmer FNs bærekraftsmål på ulike måter. En av disse er vedlikeholdsteamet til arbeidsinkluderingsbedriften Unikum, som eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Oslo kommune.

Vestres samarbeid med inkluderingsbedriften Unikums vedlikeholdsteam skaper meningsfulle arbeidsplasser – og bærekraftige byrom. Nå tar vi samarbeidet til et nytt nivå.

I Vestre jobber vi ut fra en overbevisning om at alle kan redde verden – litt. Derfor samarbeider vi med flere organisasjoner som fremmer FNs bærekraftsmål på ulike måter. En av disse er vedlikeholdsteamet til arbeidsinkluderingsbedriften Unikum, som eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Oslo kommune.

Vedlikeholdsteamet er et av mange tilbud Unikum har til mennesker som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet, og som gjerne vil tilbake i jobb. Størrelsen på teamet varierer, men gruppen består til enhver tid av mellom 7 og 11 nevenyttige tiltaksmedarbeidere. Siden samarbeidet begynte i 2018, har vedlikeholdsteamet oljet og reparert 887 Vestre-benker. I samme periode har håndverkerne fra Unikum montert 687 bymøbler fra Vestre i borettslag og skolegårder i Oslo og omegn. Og mer skal det bli. Denne våren har vi signert en ny kontrakt, med mål om å både utvikle samarbeidet og doble størrelsen på steamet. Jan Koritzinsky, leder for vedlikeholdsteamet i Unikum AS, er glad for at samarbeidet skal videreutvikles i årene som kommer.

– Dette blir kjempespennende. Det er ingen tvil om at vedlikehold og reparasjon er fremtiden, så det føles bra å jobbe med dette sammen med Vestre, sier Koritzinsky.

En viktig del av vår kjernevirksomhet framover

Da Vestre startet samarbeidet med vedlikeholdsteamet i 2018, var målet todelt – vi ville sørge for at treverket i møblene våre holdt seg pent enda lenger, og samtidig hjelpe tiltaksmedarbeidere ut i jobb. Etter hvert som samarbeidet skred frem, ble det klart for oss at vedlikeholdsteamet også er en unik kilde til informasjon om hvordan slitasje og reparasjon påvirker produktene våre. Tilbakemeldinger fra vedlikeholdsteamet brukes i dag aktivt i vår produktutvikling.

– Tilbakemeldingene fra vedlikeholdsteamet bidrar til at produktene våre blir enda bedre, sier Øyvind Bjørnstad, bærekraftsansvarlig i Vestre. Når vi fremover skal utvikle og ekspandere samarbeidet, er det med mål om å kunne tilby en profesjonell pakke for installasjon, reparasjon og vedlikehold – også utenfor Oslo-regionen. Satsingen er en viktig del av Vestres arbeid for å gjøre den daglige driften enda mer bærekraftig og sirkulær.

– Samarbeidet med Unikum skaper store verdier for Vestre, og det er en viktig del av kjernevirksomheten vårVidereutvikling av dette samarbeidet blir en viktig del av vår strategi når vi skal bli sirkulære. Vi ser at bruks- og etterlivsfasene blir viktigere framover. Vi gleder oss til å bygge videre på det, sier Bjørnstad.