Vestre sertifisert med Svanemerket

For litt over to år siden annonserte vi at Vestre, som den første produsenten av utemøbler, fikk en av våre bybenker sertifisert med Nordens offisielle miljømerke, Svanemerket. I dag er vi glade for å kunngjøre at fire til av våre bestselgere har oppnådd samme sertifisering.

150 sertifiserte artikler

Tidligere var det kun benken April som hadde fått Svanemerke- sertifisering. Nå har de komplette seriene April, April Go, Bloc and Stripes sluttet seg til rekken av sertifiserte produkter. Vestre er med dette på god vei til å bli verdens mest bærekraftige møbelprodusent.

Svanemerket er et av verdens strengeste miljømerker. Det vurderer hele produktets livssyklus fra råmaterialer til dekonstruksjon og gjenbruk. Kravene er dynamiske, det vil si at de strammes inn i takt med utviklingen av ny teknologi. Dette oppmuntrer alle som har oppnådd sertifiseringen, til å ta del i denne utviklingen.

Hos Vestre er vi stolte over å være en del av denne sertifiseringen. For oss er det en forutsetning at de innkjøpsansvarlige vet hva som kjennetegner et miljøvennlig produkt uten å måtte lese igjennom sidevis med dokumentasjon. Vi ser en positiv tendens i anbudskonkurranser, der bærekraft vektlegges i økende grad. Nå har vi en situasjon der sertifiserte produkter sto for rundt 40 % av våre totalinntekter i 2018, eller mer enn 150 unike artikler, og kjøperne har et bredt utvalg å velge blant.


Bærekraftige materialer og levetid

For å imøtekomme Svanemerkets krav til sertifisering, impregneres den skandinaviske furuen som brukes til setene, gjennom en svært miljøvennlig prosess. Likevel ser forsknings- og utviklingsavdelingen vår på hvordan de siste komponentene kan fases ut og erstattes med mer miljøvennlige alternativer. Å få kontroll over leverandørnettverket spiller en viktig rolle på veien mot sertifiserte produkter. Siden alle våre råvarer kommer fra Skandinavia, er ikke dette noe problem, men prinsippet gjelder overalt.

Vestre, Torsby

De fleste av Vestres produkter lages dessuten av tre og stål. Stålet kommer fra Sverige og leveres med et enestående 30 % lavere karbonutslipp enn gjennomsnittet på verdensbasis. Svanemerket krever også at deler gjenbrukes, i Vestres tilfelle gjelder dette 20 % av stålet. For å forlenge produktets levetid, tilbyr vi reservedeler gjennom hele produktets levetid. Hos Vestre tar vi alltid slutten av produktets sluttfase med i betraktning når vi designer og lager et produkt. Dette betyr at selv etter flere tiår, kan deler av produktet gjenbrukes og framstå som nytt igjen.

"Å kunne sertifisere 150 artikler med Nordens offisielle miljømerke, Svanemerket, er svært viktig for oss. Det er en forpliktelse til å satse på miljøets betydning, og det betyr at vi er enda nærmere målet vårt om å bli verdens mest bærekraftige møbelfirma. Vi håper å se at andre selskaper kjemper for samme tittel innenfor sitt felt, og at forbrukerne presser produsenter enda mer ved å ha miljø som et krav, sier Vestres administrerende direktør Jan Christian Vestre"