Bli med på noe stort

Global solidaritet. To veldig store ord, men med håndfast betydning for oss i Vestre. Vi kan til og med regne på det. Hvert år gir vi 10 % av overskuddet vårt til bærekraftsprosjekter rundt om kring i verden. Hvis alle norske bedrifter hadde gjort det samme, ville næringslivet matchet hele det norske bistandsbudsjettet - 2 ganger.
Som sagt, alle kan redde verden litt.

3 500 BARN PÅ SKOLE

Vi støtter Gyaw Gyaws arbeid med å bygge skoler i Myanmar, og bidrar til Unicefs arbeid med å gi opptil 3 500 barn i konfliktområder muligheten til å gå på skole hvert år. Sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kirkens Nødhjelp er vi i ferd med å utvikle en møbeldesignutdanning i Jeriko. I Skandinavia deler vi ut stipender til nyutdannede designere og samarbeider med lokale yrkesfagskoler.

ALLE KAN BIDRA

Arbeid handler ikke bare om inntekt. Det handler om tilhørighet, fellesskap og mestring. Vestre gir jobb til mennesker med hull i CV-en og manglende tilgang til det ordinære arbeidslivet. Sammen med Empower bidrar vi til at mennesker
i Laos får tilgang til mikro-kreditt for å kunne starte sine egne virksomheter, akkurat som Johs. Vestre gjorde i Haugesund i 1947. Og i Tanzania jobber vi sammen med Farm for the Future for å utvikle et mer bærekraftig jordbruk. Vestre var den første møbelprodusenten som sluttet seg til Initiativ for etisk handel (IEH), og vi stiller strenge krav til alle våre underleverandører om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og bærekraftig utvikling.

OPERASJONSSTUE FOR 700 PASIENTER

For å redusere helseforskjellene i verden samarbeider vi med Leger Uten Grenser om å finansiere en operasjonsstue i felten som kan behandle opptil 700 mennesker i året.