Bygg industri for fremtiden

Det er mulig å drive en lønnsom industribedrift med produksjon i Skandinavia. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft. Det er mulig å bli selvforsynt med energi. Det er mulig å fase ut miljøskadelige materialer.

«Alt er mulig for Vårherre og en mekaniker.» Med dette som motto etablerte Johannes Vestre et lite mekanisk verksted i Haugesund i 1947. Nå har vi syv tiår bak oss som industribedrift, vi har fortsatt all vår produksjon i Norge og Sverige, og vi har mer ambisiøse fremtidsmål enn noen gang.

Materialer og produksjon

Vi bruker kortreiste materialer i produksjonen, både av miljøhensyn og på grunn av kvaliteten. Skandinavisk furu er hardere og bedre egnet til utemøbler enn treverk fra varmere land, og nordisk stål fremstilles med 30% lavere utslipp av klimagasser enn gjennomsnittet hos produsenter i andre land.

Høykvalitets nordisk stål og aluminium

Vestre benytter nordisk stål og aluminium av høy kvalitet som er mest mulig kortreist. Den globale stålindustrien er ansvarlig for 7 % av verdens klimagassutslipp. Klimagassutslippene fra stålproduksjon i de nordiske landene ligger på 30 % under gjennomsnittet.

Høykvalitets nordisk stål og aluminium

Vestre benytter nordisk stål og aluminium av høy kvalitet som er mest mulig kortreist. Den globale stålindustrien er ansvarlig for 7 % av verdens klimagassutslipp. Klimagassutslippene fra stålproduksjon i de nordiske landene ligger på mer enn 20% under gjennomsnittet. Dette er mulig takket være moderne produksjonsanlegg og bruk av en høy andel fornybar energi i produksjonen. Møbler fra Vestre har en solid konstruksjon som tåler omfattende slitasje og bruk i mange år fremover. Stålet vi benytter, har en tykkelse på mellom 3 og 16 mm (1/8 og 5/8 tomme). Stålplater og rør skjæres til ved hjelp av avanserte lasermaskiner med høy presisjon som minimerer ressursforbruket. Sveising utføres både manuelt og ved hjelp av automatiserte roboter. Alle komponenter bearbeides og monteres med tanke på å oppnå optimal styrke og holdbarhet.

Bærekraftig treverk

Møbler fra Vestre leveres med FSC®-sertifisert furu av høy kvalitet fra Norge og Sverige (Pinus sylvestris).

Bærekraftig treverk

Til våre møbler bruker vi FSC® sertifisert furu av høy kvalitet fra Norge og Sverige (Pinus Sylvestris). På grunn av det kjølige klimaet vokser trærne langsomt og felles først når de er 80–120 år. Det betyr at skandinavisk furu er hardere og bedre egnet til utemøbler enn furu fra varmere strøk, som normalt vokser 3–5 ganger raskere. Skandinavisk furu har en hardhet på 1,7 på Brinell-skalaen. Skandinavisk skogbruk er blant det mest bærekraftige i verden. Hogst av urskog er forbudt, og takket være denne lovgivningen har tømmerproduksjonen i Skandinavia fordoblet seg de siste 100 årene, med en årlig økning av beholdningen på 10 %. Vestres trevirke er impregnert med naturlig linolje, som gir varig beskyttelse mot råte og så godt som vedlikeholdsfri bruk. Etter en tid utendørs utvikler overflaten en grå patina.
(FSC®-C153905)

Varmforsinkning gir rustfrie produkter

Alle ståldeler varmforsinkes i et bad med flytende sink som holder 450°. Vestre benytter norsk sink med en renhet på 98,98 prosent. I denne behandlingen oppnås en rustbeskyttende legering som gjør at produktene kan stå utendørs i flere tiår. Prosessen skjer under strenge miljøkrav i henhold til standarden ISO 1461.

Vestres standard, selv-helende sink

Dersom overflaten skades, reparerer varmforsinkede produkter seg selv ved at sinken trekker seg sammen og danner et nytt belegg i det skadde området. Dette kalles katodisk beskyttelse.

Internasjonal standard, lakkert stål

Når den lakkerte overflaten skades, vil stålet ruste og rusten vil spre seg under lakken. Da vil bobler som man ofte ser på eldre biler oppstå og til slutt sprekke slik at rusten blir synlig.

Varmforsinkning

Alle stålkomponenter som Vestre benytter, er varmforsinket i et bad med flytende sink ved 450 °C / 840 °F. Badet varmes utelukkende opp av fornybar energi, noe som betyr nullutslipp av skadelige klimagasser. Denne prosessen gir en rustfri legering (80–120 μ) som gjør at produkter fra Vestre kan stå ute i flere tiår. Rundt 2–4 μ av legeringen går tapt det første året som følge av bruk og klimapåkjenninger, deretter 1–2 μ per år. Det garanterer en levetid på minst 30–40 år utendørs. Stål som pulverlakkeres etter varmforsinkning, har enda lengre levetid ettersom pulverlakken beskytter sinken. Varmforsinkning er en metode som ble patentert av den franske ingeniøren Sorel i 1837, og utføres i dag i henhold til de strenge miljøkravene i ISO 1461. Sink (Zn) er et viktig fornybart byggemateriale som forekommer naturlig i stein, vann og mennesker.

Pulverlakk utviklet for nordsjøen

Pulverlakkprosessen ble utviklet for å tilfredsstille de høye kravene til norsk offshoreindustri. Overflaten skal være av svært høy kvalitet, og samtidig tilfredsstille korrosjonsklasse C5-M (EN ISO 12944).

Vestre tilbyr over 200 standard RAL classic farger uten ekstra kostnad.

Pulverlakk

Før Vestres produkter pulverlakkeres, gjennomgår de omfattende rengjøring og forbehandling i flere faser. Denne prosessen foregår i flere nedsenkningsbeholdere som består av avfetting, renset vann og aktivatorer. Pulverlakken inneholder ikke løsemidler og påføres elektrostatisk ved hjelp av sofistikerte dyser. Pulveret smeltes deretter i en automatisk herdeovn som gir produktet dets endelige utseende. Prosessen ble utviklet for den norske offshoreindustrien for å gi en svært høy finish som oppfyller de strenge kravene til korrosjonsklasse C5 (kystområder med høy saltholdighet).

LT = Levetid i år
LZn = Antatt levetid for sinkbelegg i aktuelt miljø
LM = Antatt levetid for lakkbelegg i aktuelt miljø dersom det er påført direkte på stål

K = miljøavhengig synergifaktor som settes til:
1.5
: ved eksponering i miljøklasse C5
1.6 – 2.0
: ved eksponering i miljøklasse C3 – C4
2.1 – 2.3
: ved eksponering i miljøklasse C2

Eksempel: en produktoverflate behandlet med Vestres duplex-teknologi og utsatt for eksponering i miljøklasse C5 vil ha en levetid på over 80 år*: * (=1,5*(40 år + 15 år)

Vestres unike overflatebehandling består av varmforsinkning og pulverlakkering. Denne prosessen sikrer en betydelig lengre levetid enn det som oppnås med separate systemer.

Formel for beregning av levetid:

LT = K(LZN + LM)

Korrosjonsklasse
(EN ISO 12944)
Eksempler
C1 Oppvarmede bygninger
C2 Utendørs i innlandsklima eller i lagerbygg hvor det kan forekomme kondens
C3 Utendørs i kystklima med lite saltinnhold eller innendørs i produksjonslokaler med høy fuktighet
C4 Utendørs i kystklima med moderat saltinnhold eller innendørs i svømmebasseng
C5–I Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold
C5-M
(Vestre Standard)
Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold, høy fuktighet og aggressiv atmosfærisk korrosjon

Montering og kvalitetskontroll

Møbler fra Vestre kommer så godt som ferdig montert fra fabrikken.

Det benyttes utelukkende skruer og festemateriell i rustfritt eller syrefast stål. Monteringen skjer både manuelt og ved bruk av robotteknologi. Før emballering og transport gjennomføres en grundig kvalitetskontroll for å sikre at produktene tilfredsstiller våre strenge krav til håndverk og utførelse.

Miljø og bærekraft

Vestre skal på kort sikt ha utslippsfri interntransport og vi er karbonnøytrale. Vi har allerede, som et av de første selskapene i Norge har vi lagt inn bestilling på Tesla Semi, verdens første helelektriske lastebil med 80 mils rekkevidde.

Vi stiller krav om 100% fornybar energi i hele leverandørkjeden vår, og vi skal bli selvforsynte på energi innen 2025. Bare i løpet av 2018 har vi installert over 500 solcellepaneler på fabrikktaket, og vi vil etter hvert kunne levere overskuddsenergi tilbake til kraftnettet.

For ni år siden ble vi den første klimanøytrale utemøbelprodusenten i verden, og vi har satt oss et mål om null utslipp av klimagasser. Fra 2014 til 2016 reduserte vi CO2‐utslippene i forhold til produksjonsverdi med nesten 40%. Likevel slipper vi fortsatt ut klimagasser tilsvarende 2500 biler i året. Vi kompenserer for dette ved å finansiere regnskogsbevaring i Papua Ny-Guinea.

Last ned klimasertifikat

Vi jobber for langsiktig industriutvikling gjennom et prosjekt som skal skape verdikjeder for innsamling og gjenbruk av havplast. Dette gjør vi i samarbeid med Ope.

Total strømproduksjon

723 380 526 Wh

Effekt nå

0 Wh

Produksjon i dag

0 Wh

Vi stiller krav om 100% fornybar energi i hele leverandørkjeden vår, og vi skal bli selvforsynte på energi innen 2025. Bare i løpet av 2018 har vi installert over 500 solcellepaneler på fabrikktaket, og vi vil etter hvert kunne levere overskuddsenergi tilbake til kraftnettet.