Varmforsinkning

Vestres standard, selv-helende sink

Dersom overflaten skades, reparerer varmforsinkede produkter seg selv ved at sinken trekker seg sammen og danner et nytt belegg i det skadde området. Dette kalles katodisk beskyttelse.

Internasjonal standard, lakkert stål

Når den lakkerte overflaten skades, vil stålet ruste og rusten vil spre seg under lakken. Da vil bobler som man ofte ser på eldre biler oppstå og til slutt sprekke slik at rusten blir synlig.

Varmforsinkning

Alle stålkomponenter som Vestre benytter, er varmforsinket i et bad med flytende sink ved 450 °C / 840 °F. Badet varmes utelukkende opp av fornybar energi, noe som betyr nullutslipp av skadelige klimagasser. Denne prosessen gir en rustfri legering (80–120 μ) som gjør at produkter fra Vestre kan stå ute i flere tiår. Rundt 2–4 μ av legeringen går tapt det første året som følge av bruk og klimapåkjenninger, deretter 1–2 μ per år. Det garanterer en levetid på minst 30–40 år utendørs. Stål som pulverlakkeres etter varmforsinkning, har enda lengre levetid ettersom pulverlakken beskytter sinken. Varmforsinkning er en metode som ble patentert av den franske ingeniøren Sorel i 1837, og utføres i dag i henhold til de strenge miljøkravene i ISO 1461. Sink (Zn) er et viktig fornybart byggemateriale som forekommer naturlig i stein, vann og mennesker.