Pulverlakkering

Pulverlakk

Før Vestres produkter pulverlakkeres, gjennomgår de omfattende rengjøring og forbehandling i flere faser. Denne prosessen foregår i flere nedsenkningsbeholdere som består av avfetting, renset vann og aktivatorer. Pulverlakken inneholder ikke løsemidler og påføres elektrostatisk ved hjelp av sofistikerte dyser. Pulveret smeltes deretter i en automatisk herdeovn som gir produktet dets endelige utseende. Prosessen ble utviklet for den norske offshoreindustrien for å gi en svært høy finish som oppfyller de strenge kravene til korrosjonsklasse C5 (kystområder med høy saltholdighet).

LT = Levetid i år
LZn = Antatt levetid for sinkbelegg i aktuelt miljø
LM = Antatt levetid for lakkbelegg i aktuelt miljø dersom det er påført direkte på stål

K = miljøavhengig synergifaktor som settes til:
1.5
: ved eksponering i miljøklasse C5
1.6 – 2.0
: ved eksponering i miljøklasse C3 – C4
2.1 – 2.3
: ved eksponering i miljøklasse C2

Eksempel: en produktoverflate behandlet med Vestres duplex-teknologi og utsatt for eksponering i miljøklasse C5 vil ha en levetid på over 80 år*: * (=1,5*(40 år + 15 år)

Vestres unike overflatebehandling består av varmforsinkning og pulverlakkering. Denne prosessen sikrer en betydelig lengre levetid enn det som oppnås med separate systemer.

Formel for beregning av levetid:

LT = K(LZN + LM)

Korrosjonsklasse
(EN ISO 12944)
Eksempler
C1 Oppvarmede bygninger
C2 Utendørs i innlandsklima eller i lagerbygg hvor det kan forekomme kondens
C3 Utendørs i kystklima med lite saltinnhold eller innendørs i produksjonslokaler med høy fuktighet
C4 Utendørs i kystklima med moderat saltinnhold eller innendørs i svømmebasseng
C5–I Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold
C5-M
(Vestre Standard)
Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold, høy fuktighet og aggressiv atmosfærisk korrosjon