Seks grunner til at produsenter bør ta i bruk SSABs fossilfrie stål

Vestres mål med å bruke SSABs fossilfrie stål er å inspirere flere til å gjøre det samme. Dette vil vi oppnå ved å skape et folkelig og sosialt eksempel på hva man kan bruke stålet til – nemlig verdens første benk i fossilfritt stål. Det er lite som er mer håndfast og tilgjengelig for folk, enn en benk i det offentlige rom. Et sted der vi kan sette oss ned, prate med hverandre og bli kjent.

Photo: Einar Aslaksen

Photo: Einar Aslaksen

Møt verdens første benk i fossilfritt stål –- designed with TELLUS in mind

Neste artikkel