Allemannsretten og demokratisk design

Allemannsretten har lange tradisjoner i norsk og skandinavisk friluftsliv, men den har også lagt premissene for den urbane utviklingen. I Vestre er det en selvfølge at byrommet og bygulvet tilhører alle, og dette tankesettet får stadig større gehør internasjonalt.

Allemannsretten og demokratisk design er viktige prinsipper i Vestres filosofi. Vårt mål er å skape inkluderende arenaer for det vi kaller hverdagsdemokratiet. Arenaer der folk kan komme sammen på tvers av ulikheter og dele tanker, livserfaringer og utveksle ideer. Når vi blir kjent med hverandre, oppdager vi plutselig at det ikke er noe oss og dem; det er bare vi. I Vestre tror at det å skape møteplasser tilrettelagt for dette, er det beste tiltaket for å forhindre polarisering av samfunnet og unngå fiendskap og konflikt. Og det er med slike demokratiske møteplasser vi ønsker å forandre verden – nabolag for nabolag.

«I Norden står allemannsretten så sterkt at vi har det i ryggmargen vår at våre felles rom tilhører alle. Det mener Vestre at også bør gjelde byrommene og møteplassene der», sier Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre.

God design skal heller ikke være forbeholdt en liten gruppe mennesker som har ressurser til det. Gjennom å møblere offentlige rom gjør vi dermed god design tilgjengelig for alle.

Takker nei til millionprosjekter

Dessverre ser vi eksempler på byutvikling som utfordrer allemannsretten og demokratiet, gjennom blant annet fiendtlig arkitektur og design. Det vil si at man designer for å målrettet styre eller begrense visse typer atferd. Det retter seg ofte mot mennesker som er avhengig av det offentlige rom mer enn andre, for eksempel hjemløse.

Hvis man reiser til storbyer verden rundt, vil man se flere eksempler på slik design. Det kan for eksempel være at det er montert på små pigger på møblene eller flere armlener enn nødvendig, hvor formålet er å holde de svakeste i samfunnet borte.

Vestre får jevnlig forespørsler om slike prosjekter, noe vi konsekvent sier nei til – selv om dette har kostet oss millionprosjekter. Uterommet tilhører alle, og slik design er rett og slett ikke demokratisk.

«Hvis vi har skapt et samfunn der folk ikke har tak over hodet, må vi behandle det som et politisk og sosialt problem. Det er ikke vår jobb som utemøbelprodusent å bringe inn bymøbler som har som formål å holde de svakeste borte fra gatene», forteller Jan Christian Vestre.

Bringer mennesker sammen

Vestre tror ikke løsningen er å skape områder som ekskluderer mennesker, men snarere det stikk motsatte: møteplasser hvor alle mennesker kan komme sammen, på tvers av sine ulikheter. Og vi ser at det funker.

«Noen synes kanskje det er litt naivt å tro at en benk kan forandre verden, men vi har sett at det fungerer – gang på gang. Det beviser at alle kan gjøre noe. Etter hvert som flere selskaper forstår dette, vil det skape en sterk, global bevegelse for positiv endring», forteller Jan Christian Vestre.

Et eksempel er prosjektet Southwyck House i Brixton i London. Dette var i utgangspunktet et område som bar preg av sosiale problemer, kriminalitet og et samlingssted for unge arbeidsløse. Det var et nabolag hvor mange følte seg utrygge. Som et midlertidig prosjekt i forbindelse med London Design Week i 2016 skulle området møbleres med fargerike Vestre-møbler. Prosjektet ble møtt med skepsis, og politiet fryktet at det å skape et slikt oppholdssted ville forverre problemene og uroen i området. Oppgaven ble dermed å utfordre forestillingen om at utplassering av møbler ville øke den antisosiale atferden, og å vise at god design tvert imot kan øke oppfatningen av trygghet og skape trivsel i samfunnet.

Etter en oppgradering av området, med både nye møbler og beplanting, forandret området seg til en møteplass for folk i alle aldre, forbipasserende og besøkende til lokale bedrifter. Politiets bekymringer kunne avkreftes; det ble ikke registrert noen uønskede hendelser i tiden etterpå. Nabolaget rapporterte at innbyggerne nå i større grad følte seg stolte av bostedet sitt. Møblene ble senere donert til prosjektet og står der nå som en permanent installasjon. Prosjektet er et eksempel på hvordan nye sosiale soner og god design kan påvirke nabolag og de som bor der, på en positiv måte.

Suksesseksport av skandinaviske verdier

I Vestre kommer prinsippet om at design skal være demokratisk og tilgjengelig for alle, i første rekke. Det styrer beslutningene våre og definerer kulturen vår og måten vi driver business på. Fortellingen om allemannsretten og inkluderende design får stadig større fotfeste utover Skandinavia, og de siste årene har vi hatt en eksportandel på nesten 65 % – med leveringer til prosjekter i mer enn 25 land. Og vi fortsetter å vokse. Med det beviser vi at det å gjøre godt også er bra for business.