From beach to boardroom

Med mer produsentansvar kommer mindre plast på avveie. Ope, IVAR og Vestre har sammen etablert prosjektet From beach to boardroom, som et konkret tiltak fra næringslivets side mot utfordringene knyttet til plast i naturen.

Lars Urheim (OPE) og Jan Christian Vestre (CEO Vestre)


Næringslivet har gjennom alle år tjent gode penger på ubegrenset ressurstilgang på en planet med begrensede ressurser. Resultatet av dette ser man i dag, med en global miljøkatastrofe under oppseiling. - Vi ønsker å vise vei for fremtidens næringsliv, der det ikke holder å fortsette som før. Dagens næringsaktører må ta ansvar der våre forgjengere har feilet, og finne måter å skape verdi på gjennom rehabilitering av skadet natur, sier Lars Urheim, daglig leder i Ope.

From beach to boardroomer et prosjekt med mål om å ta plast som har kommet på avveie ut av naturen og inn i norske designobjekter som tas i bruk i næringsbygg og offentlige rom. Det etableres en verdikjede som setter den innsamlede plasten tilbake i et kretsløp og sørger for å holde den der.

Gjennom et forprosjekt i 2018 fikk partene verifisert av SINTEF at plasten er funksjonsdyktig for fremtidige prosjekter. Med på laget er også blokkjedeselskapet Empower, som har utviklet et system for å dokumentere opphavet til plast. På denne måten oppnås en presisjon og tillit til hvor plasten er innhentet, som sikrer prosjektets formål og sørger for at det er eierløs plast som inngår i den nye verdikjeden. Plasten vil følgelig være ladet med en historie om akkurat hvor og av hvem den ble plukket, og slik vil man kunne følge den hele veien fra stranden til for eksempel styrerommet i bedriften som kjøper den. Ved å kjøpe denne råvaren vil man direkte bidra til den globale opprydningen som behøves, samtidig som man vil kunne få designprodukter inn – sånn som Ope sine unike hylleløsninger. Slik vil prosjektet From beach to boardroom skape verdi av det som i dag er et globalt problem.

- Vi samarbeider allerede med aktører i hele næringskjeden, men har fortsatt plass til virksomheter som vil ta sin del av ansvaret ved å velge designprodukter av havplast til sine bygg og eiendommer. Store selskaper som Google og Adidas har alt besluttet å kun kjøpe produkter av resirkulert materiale i nær fremtid, og vi ønsker å få norske aktører med samme ambisjonsnivå med på laget. Desto mer ansvar, desto mindre plast på avveie. En vinn for alle.”, sier Urheim.

Handelens Miljøfond har stor tro på prosjektet, og støtter det med 2 millioner kroner for å bidra til at det kan gjennomføres i full skala. Målet er å kunne realisere From beach to boardroom i løpet av året som kommer.