Ingen fremtid for bedrifter som ikke tar ansvar for omgivelsene sine

Pilotprosjektet “Vedlikeholdsteamet” har oppstått som et direkte resultat av samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Prosjektet er en videreutvikling av Kirkens Bymisjons arbeidstilbud for mennesker uten tilgang til det ordinære arbeidslivet.

– Vedlikeholdsteamet består av tre veldig flotte personer. Selv om de bare er tre stykker, så er poenget at de er 1+1+1. Hvis flere bedrifter gjør lignende, så blir summen plutselig veldig stor. Det er viktig at ikke bedrifter tror at de er for små til å utgjøre en forskjell. At de har for liten kapital, for få ansatte. Alle kan bidra og gjøre en forskjell, sier Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre AS.

Kenneth er en av de ansatte i Vedlikeholdsteamet, og er svært fornøyd med tiltaket.

– Uten denne jobben for Vestre, hadde sommeren blitt veldig tøff for meg, forteller han.

– Bedrifter må ha større ambisjoner enn å kun tjene penger. Vestre ønsker å inspirere andre selskaper til å stille spørsmålet: “Hva kan vår virksomhet, våre produkter eller våre tjenester bidra med for å bedre samfunnet og gjøre det mer inkluderende?”, understreker Vestre.