The Plus: Noen må gå foran om vi skal få fart på det grønne skiftet

Vestre har lang tradisjon med å gjøre ord til handling. Vi er stolte av å gå foran, og med åpningen av The Plus i 2021, verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, etablerer vi en banebrytende ny standard for fremtidens fabrikker.

Verden og Norge etter oljen

Som et norskeid selskap er det naturlig for oss å bruke Norge som eksempel, men Norge er ikke alene om det vi nå skal si. Vi lever i et land som henter mye av inntekten sin fra en energikilde som ikke er fornybar, i vårt tilfelle oljen. Men hvor lenge vil det vare i en verden som raskt skal over på fornybar energi? Vi trenger flere bein å stå på.

Norge har også et økende handelsunderskudd fra fastlandet, som til nå har blitt dekket av oljeinntektene. Når oljen fases ut med det grønne skiftet, må det tenkes innovativt og følges opp med handling for å få regnestykket til å gå opp. Det må bygges nye, bærekraftige og lønnsomme fastlandsnæringer som leverer produkter og tjenester til hele verden. Tanker og snakk om bærekraft må omgjøres til handlekraft og nye eksportmuligheter.

4 minute mile: hvis Vestre kan, kan flere

Helt til frem til 1953 var en hel verden sikker på at det var umulig å løpe en engelsk mil (1,6 km) på under 4 minutter. Så løp Roger Bannister etappen på 3,59. Det umulige ble plutselig mulig, og bare to måneder senere nådde to andre løpere målstreken på under 4 minutter.

Noen år tidligere ble Vestre grunnlagt i samme ånd, da Johs. Vestre startet sitt første mekaniske verksted i 1947 med mottoet «Alt er mulig for Vårherre og en mekaniker». At alt er mulig, mener vi fortsatt i Vestre. Og går vi foran og viser at det går an, vil flere følge etter.

Vårt seneste eksempel er å gjøre den største enkeltinvesteringen i norsk møbelindustri på flere tiår for å skape lønnsom og miljøvennlig produksjon i et høykostland. Vi tror at The Plus blir en ny nordstjerne som vil inspirere andre bedrifter til å sette i gang like ambisiøse prosjekter.

Vestre Experience Center, et utstillingsvindu for fremtidens fabrikker

The Plus skal bli verdens mest åpne og transparente fabrikk. Målet er å vise at fremtidens industri byr på spennende arbeidsplasser hvor teknologi og bærekraftig produksjon er en viktig del av verden etter oljen. Besøkssenteret i sentrum av The Plus blir åpent for alle: barnehager, skoleklasser, studenter, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Fra taket og gjennom vinduene i skogen vil man se møblene bli til inne i fabrikken, og i Vestre Energy Center og Vestre Clean Water Center vil vi lære bort alt vi gjør, og alt vi kan om energiproduksjon, energigjenvinning, vannbehandling og materialenes kretsløp.

Blir Vestre for Magnor det Tesla ble for Nevada?

The Plus skal være til global inspirasjon og vise hvordan de skandinaviske landene og Vestre arbeider med å skape bærekraftig næringsliv, klimavennlige løsninger, sirkulære verdikjeder og forpliktende samarbeid.

Lokale partnerskap vil etableres for å skape hele verdikjeder i den norsk-svenske regionens bioøkonomi. For eksempel skal vi samarbeide med skogeiere og lokale sagbruk for å gjøre om kortreist tømmer til unike designmøbler.

Med nabobedriftene Norsk Hydro og Magnor Glassverk vil vi samarbeide om design, produksjon og kompetanseutvikling. Gode samarbeid som dette vil være med på å gjøre Magnor og Eidskog til et naturlig sted for andre bedrifter som vil etablere innovativ industri.

Vi er sikre på at flere vil komme til Magnor og bli en del av en sterk produksjonsklynge. Da Tesla etablerte sin revolusjonerende batterifabrikk, Gigafactory 1, midt i ørkenen i Nevada, tok det ikke lang tid før teknologigiganter som Apple og Google også var på plass.

Så, hvem blir den neste etter The Plus?