The Plus: Någon måste gå i bräschen om vi ska få fart på den gröna omställningen

Vestre har en lång tradition av att gå från ord till handling. Vi är stolta över att gå i bräschen, och när vi år 2021 öppnar The Plus, världens mest miljövänliga möbelfabrik, etablerar vi en banbrytande ny standard för framtidens fabriker.

Världen och Norge efter oljan

Som norskägt företag är det naturligt för oss att använda Norge som exempel, men Norge är inte ensamt om det vi nu ska säga. Vi lever i ett land som får mycket av sina intäkter från en energikälla som inte är förnybar, i vårt fall olja. Men hur länge kommer detta att vara i en värld som snabbt ska över till förnybar energi? Vi behöver fler ben att stå på.

Norge har också ett ökande handelsunderskott från fastlandet, som hittills har täckts av oljeintäkterna. När oljan fasas ut med den gröna omställningen, krävs det innovativa tankar följda av konkret handling för att få ekvationen att gå ihop. Det måste skapas nya, hållbara och lönsamma fastlandsbranscher som levererar produkter och tjänster till hela världen. Tankar och tal om hållbarhet måste omsättas i handlingskraft och nya exportmöjligheter.

4 minute mile: om Vestre kan, kan fler

Ända fram till 1953 var en hel värld säker på att det var omöjligt att löpa en engelsk mil (1,6 km) på under 4 minuter. Så löpte Roger Bannister sträckan på 3:59. Det omöjliga blev plötsligt möjligt, och bara två månader senare nådde två andra löpare mållinjen på under 4 minuter.

Några år tidigare grundades Vestre i samma anda, när Johannes Vestre startade sin första mekaniska verkstad år 1947 med mottot ”Allt är möjligt för vår Herre och en mekaniker”. Att allt är möjligt, anser vi fortfarande på Vestre. Och om vi går först och visar att det går, så kommer fler att följa efter.

Vårt senaste exempel är att göra den största enskilda investeringen i norsk möbelindustri på flera decennier, för att skapa lönsam och miljövänlig tillverkning i ett högkostnadsland. Vi tror att The Plus blir en ny ledstjärna som kommer att inspirera andra företag att starta lika ambitiösa projekt.

Vestre Experience Center, ett skyltfönster för framtidens fabriker

The Plus ska bli världens mest öppna och transparenta fabrik. Målet är att visa att framtidens industri erbjuder spännande arbetsplatser där teknik och hållbar produktion utgör en viktig del av världen efter oljan. Besökscentret i mitten av The Plus kommer att vara öppet för alla: förskolor, skolklasser, studenter, företag, organisationer och privatpersoner.

Från taket och genom fönstren i skogen kommer man att se hur möblerna blir till inne i fabriken, och på Vestre Energy Center och Vestre Clean Water Center kommer vi att lära ut allt vi gör samt allt vi kan om energiproduktion, energiåtervinning, vattenbehandling och materialkretslopp.

Blir Vestre för Magnor vad Tesla blev för Nevada?

The Plus ska vara till global inspiration och visa hur de skandinaviska länderna och Vestre arbetar med att skapa hållbart näringsliv, klimatvänliga lösningar, cirkulära värdekedjor och förpliktande samarbete.

Lokala partnerskap ska ingås för att skapa hela värdekedjor i den norsk-svenska regionens bioekonomi. Till exempel ska vi samarbeta med skogsägare och lokala sågverk för att omvandla kortrest timmer till unika designmöbler.

Med grannföretagen Norsk Hydro och Magnor Glassverk ska vi samarbeta om design, tillverkning och kompetensutveckling. Goda samarbeten som dessa kommer att bidra till att göra Magnor och Eidskog till en naturlig plats för andra företag som vill etablera innovativ industri.

Vi är övertygade om att fler kommer att komma till Magnor och bli en del av ett starkt produktionskluster. När Tesla uppförde sin revolutionerande batterifabrik, Gigafactory 1, mitt i öknen i Nevada, dröjde det inte länge förrän teknikjättar som Apple och Google också fanns där.

Så, vem blir den nästa efter The Plus?