Vestre Journals

På Vestre anser vi att var och en av oss kan rädda världen. Lite grann. Det är en tankegång som motiverar oss och ett rättesnöre som vägleder oss. För bakom allt vi gör – varje bänk vi tillverkar och varje mötesplats vi skapar – ligger några orubbliga principer. Vi ska vara en positiv drivkraft, både för människor och miljö.

I Vestre Journal vill vi dela med oss av kunskap, erfarenheter och perspektiv som vi har samlat under alla de årtionden då vi har skapat sociala mötesplatser. Och vi vet att vi är starkare tillsammans. Därför har vi bjudit in experter för att bidra med tankar och kunskap. Vi önskar dig mycket nöje under läsningen!

Download
Journal förfrågan (printet)

Journal förfrågan (printad)

Tack! Din katalog kommer snart att vara på väg till dig.

Prova vårt nyhetsbrev och delta i utlottningen av en APRIL GO-sittgrupp (värde 16 800 kr).
Newsletter banner 1

Prova vårt nyhetsbrev. Vinn möbler.

Alla prenumeranter, nya som gamla, deltar i utlottningen av ett bord och två stolar från APRIL GO-serien (värde 16 800 kr).

Tack!