Integritetspolicyn handlar om hur Vestre AS samlar in och använder information om besökare på vår webbplats. Policyn innehåller information som du har rätt till när uppgifter samlas in från vår webbplats och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Vestre, genom vd:n, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatsen att uppge personuppgifter i samband med tjänster som att ta emot nyhetsbrev och katalog. Grunden för behandlingen är samtycke från den enskilda, om inget annat specificeras.

Webbanalys och cookies:

Som en viktig del av arbetet med att göra en användarvänlig webbplats tittar vi på användningsmönstret för dem som besöker webbplatsen. För att analysera informationen använder vi analysverktyget Google Analytics.

Google Analytics använder cookies (små textfiler som webbplatsen lagrar på användarens dator), som registrerar användarnas IP-adress och som ger information om den enskilda användarens rörelser på internet. Exempel på vad statistiken ger oss svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används. Ingen av dessa cookies gör att vi kan knyta information om din användning av webbplatsen till dig som person. Data knutna till cookies raderas automatiskt 14 månader efter registrering. Du kan själv administrera användningen av cookies.

Den information som samlas in av Google Analytics lagras på Googles servrar i USA. Mottagna uppgifter omfattas av Googles riktlinjer för sekretess.

En IP-adress definieras som en personuppgift eftersom den kan spåras tillbaka till en viss maskinvara och därmed till en person. Användarens IP-adress anonymiseras innan informationen lagras och bearbetas av Google. Därmed kan inte den anonymiserade IP-adressen användas till att identifiera den enskilda användaren.

Nyhetsbrev:

Våra nyhetsbrev grundas på avtal. Våra nyhetsbrev erbjuder nyheter om alla våra ämnesområden och tjänster samt evenemang. I samband med anmälan till nyhetsbrev samlar vi in e-postadressen. Detta är obligatoriskt. Dessutom kan du själv ange förnamn och efternamn, men det är frivilligt. Uppgifterna använder vi för att anpassa den information vi skickar till dig på bästa möjliga sätt. Till exempel är några arrangemang bara aktuella för vissa företag och befattningar. Avtalet ingår du när du själv ber att få nyhetsbrev via vår beställningssida. Dessa uppgifter delas inte med andra företag och raderas när vi får besked om att du inte längre vill få information från oss. Uppgifterna raderas också om vi får återkoppling om att e-postadressen inte längre är aktiv. ActiveCampaign är personuppgiftsbiträde för nyhetsbrevet. I samband med att nyhetsbrev skickas för vi statistik över användningen, hur många som läser och vad som läses. Detta gör vi för att kunna ge våra läsare så relevanta saker som möjligt.

Katalogbeställning:

Vi skickar endast kataloger på beställning om användaren ber om det på webbplatsen. Adress och annan information lagras inte, och man sätts inte på nyhetsbrevslistan om man inte ber om det specifikt.

Skapa en användare på Vestre.com:

Genom att skapa en användare på Vestre.com kommer du att kunna ladda ner filer och skapa projekt. Det är helt frivilligt hur mycket information du vill ge oss och du kan redigera/ta bort användare genom att logga in. Informationen som tillhandahålls här kommer inte att användas till något annat i vår organisation.

Rättigheter:

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om hur ett företag behandlar personuppgifter. I denna policy anger vi vilka uppgifter vi samlar in och hur de används. Om du är registrerad i ett av Vestres system har du rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter. Du kan även be om rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Din begäran kommer att behandlas senast inom 30 dagar. Alla förfrågningar om tillgång till personuppgifter kan riktas till [email protected]