Tre tips til regjeringen: Hvordan få fart på økonomien etter Korona?

I mai inviterte Norges finansminister og næringsminister 10 bedriftsledere til innspillsmøte om norsk økonomi etter koronaviruset. Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre, var en av dem, og presenterte tre konkrete forslag til regjeringens videre arbeid som raskt kan stimulere etterspørselen, øke fastlandsinvesteringene og få fart på eksporten. Disse kan du lese nedenfor.

Regjeringen bør:

  1. Prioritere bedrifter som bidrar til eksport. Også før koronakrisen var dette viktig. Norge er det landet i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene. Handelsunderskuddet fra fastlandet er doblet det siste tiåret. Verdien av norsk eksport falt med nesten 100 milliarder i 2019. Denne utfordringen kommer ikke med korona, men den forsterkes av korona. Vestre foreslår å lage et nasjonalt mål om at norsk fastlandseksport skal dobles det neste tiåret. Regjeringen bør etablere en eksportutviklingsordning der 50 % av bedriftenes kostnader for eksportfremstøt kan dekkes. Forslaget er godt kjent i Nærings- og fiskeridepartementet allerede, og også fullt mulig å gjennomføre innenfor EØS og handelsavtalene. Det vil bidra til å redusere risikoen for eksportaktiviteter, spesielt for små og mellomstore bedrifter der GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og Eksportkreditts virkemidler ikke er særlig treffsikre. Det vil også oppmuntre bedriftene til mer eksport som vi trenger for å trygge en sunn utenrikshandel.
  2. Prioritere bedrifter med konkrete investeringsprosjekter som raskt kan igangsettes. I 2019 var verdien av industriinvesteringer lavere enn under finanskrisen i 2008. Vi kan bare gjette hvordan det vil se ut ved årets slutt etter korona. Vestre foreslår å lage et nasjonalt mål om å doble industriinvesteringene på fastlandet det neste tiåret. Regjeringen bør foreta en kraftig vridning av de 25 milliardene i virkemiddelapparatet slik at de utløser konkrete investeringer som skaper arbeidsplasser i år og alle år fremover. Store deler av den allerede igangsatte tiltakspakken på 5 milliarder går til strategi- og kompetanseutvikling, tilrettelegging for utviklingsprosjekter og bedriftsnettverk. Men det er ikke nødvendigvis bedriftsnettverk som skaper arbeidsplasser, vi trenger tilskudd til å bygge produksjonskapasitet og sikre tilbud når etterspørselen øker. Vi må se at det bygges nye fabrikker over det ganske land. Det skaper optimisme og arbeidsplasser.
  3. Sørg for at det er tilstrekkelige midler til vedlikeholdsoppgaver som stimulerer etterspørselen. Investeringer både i det offentlige og det private holdes igjen fordi det er usikkert hvor dyrt korona vil koste dem. Det er viktig at de 500-600 milliarder kroner i årlige offentlige innkjøp opprettholdes. Vestre foreslår å kompensere kommunene for kostnader de har i forbindelse med korona, slik at de kan opprettholde kjøpekraften og etterspørselen på et noenlunde stabilt nivå. Det er mer effektivt enn generell kontantstøtte til bedrifter som vi ikke har noen garanti for at skaper arbeidsplasser og vekst.

Avslutningsvis oppfordrer Vestre politikerne til å snakke positivt og peke på muligheter. Næringslivet er skremt og det bidrar ikke akkurat til nye investeringer. Norge har alle muligheter og vi er utrolig godt posisjonert. Vi kan komme styrket gjennom denne krisen og bruke den til å få fart på omstillingen vi skal igjennom slik at det monner skikkelig for verdiskaping, sysselsetting og klima.