Verdenshavenes dag, bærekraftsmål 12 og møbeldesign av havplast

Helt siden 8. juni 2008 har FN hatt en årlig markering for å hedre verdenshavene og spre kunnskap om hvordan vi mennesker påvirker havet. Vestres bidrag for å ta vare på og hylle verdenshavene er designbenken COAST – verdens første benk laget av eierløs havplast. Den havplasten vi bruker, er et materiale som kun kan leies.


En trussel for viktige havressurser

Den internasjonale dagen for verdens hav er en dag som skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet. Havet regulerer klimaet, gir mat til millioner av mennesker, produserer oksygen, er hjemmet til svært mange dyrearter og gir oss medisiner og kunnskap. Men det ødelegges av forurensning, for eksempel i form av plastavfall. I dag flyter det allerede rundt 150 millioner tonn plast i havene våre, og hvert år øker denne mengden med ca. 8 millioner tonn.

Samtidig gjenvinner vi altfor lite plast. I Europa gjenvinnes i underkant av en tredel av det årlige plastavfallet på rundt 27 millioner tonn, i vann og på land. I Middelhavet, som er et innhav med mye industri, intensiv skipsfart og 200 millioner turister hvert år, er så mye som 95 prosent av avfallet langs strendene og i vannet plast.

Fra eierløs havplast til designmøbler

Vestre jobber aktivt med 9 av FNs bærekraftsmål. Som et ledd i dette arbeidet har vi, sammen med designprodusenten Ope og miljøaktivisten Rune Gaasø, stiftet selskapet Ogoori. Ogoori har som mål å rense havene våre for plastavfall, gjenvinne den og bruke den i designmøbler. Et resultat av dette arbeidet er benken COAST, med en sitteflate som utelukkende er laget av eierløs havplast. COAST støtter opp under FNs 12. bærekraftsmål, som handler om ansvarlig forbruk og produksjon.


Eierløs havplast fremfor overskudd fra industrien

Eierløs havplast vil si plast som har blitt kastet i havet og har drevet i lang tid før den ender opp langs kystlinjen. Plasten i benken COAST skiller seg fra lignende produkter ved at vi har brukt eierløs havplast fremfor plast som er overskudd fra industrien, eller som kommer fra kontrollerte avfallshåndteringssystemer. Store deler av havplasten Vestre bruker, samles inn av frivillige, blant annet organisasjonen «In The Same Boat», og opphavet og sporingen av plasten sikres gjennom blokkjedeteknologi fra Empower.


Fra vann til land

Rammeverket på COAST er laget av varmgalvanisert og pulverlakkert stål, mens sitteflatene er av plast hentet fra norske strender. COAST er en solid benk som er laget for å tåle utendørs bruk i marine miljøer.

Allan Hagerup, designeren av benken, forklarer at en stor del av produktutviklingen handlet om nettopp selve plastmaterialet og historien bak det. Dette har styrt både formuttrykket og designprosessen:

"Jeg ønsket å skape en benk som var laget for å kunne stå langs kystlinjen. Du kan sitte på benken og se utover havet og reflektere over reisen som denne plasten har vært gjennom."


Et lukket kretsløp

Benken COAST er Vestres første produkt med «Material as a service», som vil si at vi leier plastmaterialet. Å leie betyr at resirkulering ikke lenger er et alternativ, det er en integrert del av modellen.

Når det er behov for å skifte ut materialet, eller når leieperioden er over, må det leveres tilbake til Ogoori, slik at de kan gjenbruke det i et annet produkt. COAST er derfor designet slik at man enkelt kan fjerne plastspilene fra benken.

"Du må leie materialet. Slik sikrer vi at det aldri ender som avfall igjen», sier Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre."

Materialet består av ulike typer plast, noe som gir det en ekstra dimensjon. Den første prototypen av COAST ble laget ved at vi blandet farger ut fra det som var tilgjengelig.

"Vi tror det er slik materialet vil bli laget fremover også. Jeg synes det er et veldig vakkert materiale, med en dybde som minner om havet», sier Allan Hagerup."


Å redde havene. Litt.

Verden er i en omstillingsprosess, og Vestre håper at både COAST og Ogoori kan fungere som utstillingsvinduer for hvordan vi kan fri oss fra evig vekst og økende ressursforbruk. Utviklingen av Ogoori vil være relevant for resten av Vestres virksomhet og kan forhåpentligvis også inspirere andre aktører. I Vestre tror vi bestemt at alle kan redde verden. Litt. Men vi trenger at flere bidrar.

Ønsker du mer informasjon om benken COAST? Ta kontakt med oss her.