Kunsthaus Graz, Graz

Kunsthaus Graz ble bygget som en del av den europeiske kulturhovedstadens feiringer i 2003 og har siden blitt et arkitektonisk landemerke i Østerrike. Den store bygningen har fått arkitektnavnet «Friendly Alien» da den er tegnet i en fri form som kalles blob-arkitektur, med en unik fasade av stål, glass og akrylplast. Likevel er museets miljøbelastning svært lav, ettersom bygningens organiske tak – laget av 1288 halvtransparente akrylglasspaneler – genererer energi med sine innebygde solcellepanel.

Ulsrud Videregående Skole, Oslo

Neste artikkel