Parklets 2.0 – Oslos bilfrie bylivsprosjekt

Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) har i samarbeid med Vestre utviklet et robust modulært parkletssystem som kan kombineres og tilpasses etter behovene til byene. Prosjektet er et viktig bidrag til Oslos bilfrie bylivsprosjekt, Bilfritt Byliv, der biler blir faset ut fra sentrum innen 2020.

Oslo har investert i midlertidige installasjoner hvor Parklets tar en ledende rolle. For kommunen er det viktig at Parklets er tilgjengelige og har en robusthet som tåler klimatiske og lokale forhold. Parklets fungerer som et prøveprosjekt i overgangen mellom dagens Oslo og den fremtidige bilfrie byen, samt letter dialogen mellom samfunnet og kommunen, før byrådet forplikter seg til permanente forandringer i gatebildet.

Konseptet

Konstruksjonen – tilpassbar konfigurasjon

Produsenten

Fakta

Jack London Square, California

Neste artikkel