Utjevner forskjeller med badeanlegg og møteplass på Järvabadet i Stockholm

Sommeren 2020 åpnet Järvabadet i Stockholm - et utendørs badeanlegg med en universelt utformet møteplass. Målet med prosjektet var å utjevne forskjeller gjennom å øke innbyggernes svømmeferdigheter og gi lokalbefolkningen et attraktivt samlingssted.

Design som blender inn

Stor sykkelparkering og oppgraderte veier

ØYA: Sosiale og bærekraftige møteplasser på verdens grønneste musikkfestival

Neste artikkel