Hva er fossilfritt stål?

Stål er et av de viktigste materialene vi har i samfunnet, men det er dessverre også en av de største kildene til utslipp av karbondioksid. Den svenske stålprodusenten SSAB endrer dette med en teknologi som erstatter kull og koks med hydrogen i produksjonsprosessen. Vestre blir den første møbelprodusenten i verden som får bruke dette fossilfrie stålet i produksjonen.

Photo: Einar Aslaksen

Photo: SSAB

Klikk for å lære mer om fossilfritt stål fra Thomas Hörnfeldt, leder for Sustainable Business ved SSAB

Seks grunner til at produsenter bør ta i bruk SSABs fossilfrie stål

Neste artikkel