Design från A till Ö med våra skandinaviska formgivare

På Vestre anser vi att god design ska vara tillgänglig för alla. Vi har därför ett fortlöpande samarbete med formgivare inom alla delar av verksamheten, vid framtagning av produkter, montrar och produktkataloger och i utformningen av våra fabriker. Läs vidare för att få veta hur våra formgivarsamarbeten startade och få en inblick i hur välkända skandinaviska formgivare har utvecklat vår bästsäljare BLOC och den särpräglade möbelserien MUNCH.

År 1979 var konceptet för samarbete med formgivare ännu inte etablerat. Detta förändrades dock när Jan Vestre tog över som VD. Vid den här tiden hade Vestre två parkbänkar i kollektionen, och Jan såg möjligheten till ytterligare innovation och att få Vestre att sticka ut bland konkurrenterna.

Jan byggde vidare på den starka grund som lagts av hans far och ville samarbeta med formgivare på ett helt nytt sätt. År 1980 beslutade han sig därför för att lansera en designtävling! Då hade han ingen aning om att tävlingen skulle bli början på en designrevolution inom offentliga utomhusmiljöer.

Värt att nämna är att få norska formgivare av möbler eller inredning intresserade sig för offentliga miljöer vid den här tiden. Därför blev det lite av en överraskning att Vestre fem månader senare, i januari 1981, hade fått 33 tävlingsbidrag. Vinnaren bland alla dessa kreativa idéer var det bänkbord som nu kallas ”Hvilan”, och det fick senare den norska utmärkelsen för god design (Merket for god design).

Tävlingen innebar en vändpunkt för Vestre, och samarbetena med formgivare har gett ett allt större erkännande på marknaden sedan dess.

Vår designprocess från A till Ö – från idé till produktion

Vestres produktutveckling präglas mycket av samarbete och omfattar många olika yrkeskategorier som arbetar tillsammans för att ta fram exceptionella produkter.

Processen kan starta på olika sätt. Den kan börja med att formgivare kontaktar oss med innovativa förslag eller med att teamet på Vestre ger ett internt uppdrag och sedan kontaktar en formgivare som vi tror ska passa för uppgiften.

Vårt produktråd går sedan igenom varje förslag noggrant innan vårt skickliga team av ingenjörer och designers tar sig an processen med att utveckla själva produkten. I det här skedet har vi ett nära samarbete med branschexperter som bidrar med spetskompetens, till exempel inom materialområdet.

Varumärkes- och kommunikationsteamet spelar också en viktig roll. De ser till att produkten ligger i linje med våra övergripande strategier och vår varumärkesidentitet. Våra logistik- och säljteam bidrar med ovärderlig kunskap om marknadens behov och förväntningar.

Vi har nära externa samarbeten med kunder, trädgårdsarkitekter och med andra planerare, vilket bidrar till att lyfta fram specifika samhälls- och miljöbehov.

Vi flyttade nyligen vårt Design Lab till The Plus, vår fabrik i Norge. På så sätt kan formgivarna arbeta ännu närmare produktionsteamet och utveckla innovativa och exceptionellt hållbara lösningar. Vår produktutvecklingsprocess brukar innehålla de här stegen:

1. Designuppdrag från Vestre eller produktförslag från formgivare
2. Konceptanalys
3. Konceptutveckling
4. Modeller och prototyper
5. Testning och kvalitetssäkring

Slutprodukterna avspeglar formgivarens egen metod och berättelse. Varje design har en unik karaktär som präglas av formgivarens bakgrund, erfarenheter och personliga vision.

Den personliga prägeln får Vestres möbler att framstå som utmärkta tillskott till miljön, oavsett var de placeras.

Vi är noga med att skydda våra designer med patent, så att formgivarnas immateriella rättigheter tillvaratas och att projekt som möblerats med Vestres produkter förblir unika.
Vestre är inte bara ett möbelföretag. Vi är ett designdrivet företag som tror på den goda designens förmåga att förbättra både människors liv och miljön i stort.

Våra formgivare tänjer hela tiden på gränserna, tillsammans med kunder och uppdragsgivare, och utmanar oss att skapa möbler som inte bara är snygga utan även bidrar till att förbättra världen omkring oss.

Med detta i åtanke är vi väldigt spända att få se ert nästa projekt.