Vestre med i Forbes

Forbes har publicerat en utmärkt artikel om hur man åstadkommer hållbar utveckling och använder den som en konkurrensfördel, med Vestre som fallstudie: ”Vestre är branschledande och ett positivt föredöme när det gäller nytänkande inom företagandet.” Vi är stolta över uppmärksamheten och uppmanar alla som är intresserade av hållbarhet att läsa artikeln nedan.