Jordbruk för framtiden i Tanzania – för hållbarhet

På Vestre skänker vi 10 procent av den årliga vinsten till globala initiativ som främjar FN:s hållbarhetsmål. I den här serien kan du följa de 10 procenten och se hur de bidrar till en lite bättre värld. Förhoppningsvis kommer det att inspirera fler verksamheter att göra som vi.

Ett av initiativen vi stödjer är Farm for the Future Tanzania (FFF). FFF:s mål är att bidra till samhällsutvecklingen i det fattiga Iringa-området i Tanzanias inland, som lider av arbetslöshet, undernäring, låg kunskap om jordbruk och låg avkastning på grödor. Hur? De både etablerar, skalar upp och ökar kunskapen om jordbruk.

Outnyttjad potential

Tanzania har över 4 miljoner hektar mark och ett klimat som lämpar sig väl för att producera majsfrö, som är en nyttoväxt av stort värde i landet. Här finns en stor potential som FFF vill utnyttja mer än vad som görs i dag. FFF ska skapa välbetalda arbetsplatser, driva på för att utveckla det lokala jordbruket och ge unga ensamstående mödrar och lokala bönder möjlighet att bli självständiga och ekonomiskt oberoende. FFF driver en gård som är både en kommersiellt driven verksamhet, en stor arena för lärande och en plats där barn från förskolorna och grundskolorna i området ska få upp intresset för och kunskapen om jordbruk genom att göra besök som en del av skolgången.

– Ambitionen är att lyckas så väl med detta, att någon som känner sig hågad ska bli intresserad av att upprätta en liknande modell någon annanstans i Afrika, säger Osmund Ueland, projektledare och styrelseordförande för FFF.
Ökad produktion och sysselsättning

Hittills har FFF etablerat en stor gård på 250 hektar. Den ligger som en mittpunkt mellan de 16 byarna i Iringa-området, där FFF bedriver undervisning. Här odlas över 136 hektar med majsfrö, och målsättningen är ett utöka detta med 22 macadamiaträd – en annan värdefull nyttoväxt. På gården arbetar som mest uppemot 200 av invånarna varje år, och i genomsnitt 50 under hela året. De tjänar nästan tre gånger genomsnittslönen i Tanzania per i dag. Samtidigt sprids kunskapen om jordbruk till de 16 byarna i närområdet, och tillsammans med Yara och Seed Co har FFF lärt upp 1700 lokala bönder. Som ett resultat har 500 av dessa ökat sin majsproduktion från 1500 kg per hektar till 4500 kg per hektar under de tre år de fått utbildning.Genom detta arbete utvecklar FFF också det de kallar förebilder – det vill säga lokala bönder och unga mödrar som tar sig an sitt arbete med stolthet och även kan vidareföra kunskapen de skaffar sig till sina egna byar. På så sätt kan kunskapen sprida sig till långt fler än bara dem som är på FFF-gården eller på kurs – en synnerligen hållbar modell.

Främjar FN:s hållbarhetsmål

Farm for the Future främjar flera av FN:s hållbarhetsmål, däribland mål 1 (Utrota fattigdom) och mål 8 (Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt). Du kan följa projektet och bidra till det viktiga arbetet de gör här.

  • Totalt bidrag: 735 000 NOK
  • År som partner: 3