Lånar ut grisar som mikrolån – för hållbarhet

På Varje skänker vi 10 procent av vinsten till initiativ runt om i världen som främjar FN:s hållbarhetsmål. I den här serien kan du följa våra 10 procent och se var de hamnar och hur de faktiskt bidrar till en lite bättre värld. Förhoppningsvis blir du inspirerad att dra ditt strå till stacken. FN:s hållbarhetsmål har 17 mål och 169 delmål, så här finns en massa områden där man som företag kan bidra och göra skillnad.Ett av initiativen vi stödjer är Chime. Chimes arbete är inriktat på att lyfta människor i de fattigaste områdena i Uganda ur analfabetism och flerdimensionell fattigdom. Målet är att skapa entreprenörer, skaffa arbetsplatser och inkomster till människor samt bidra till utveckling i byarna. Hur? De lånar ut grisar som mikrolån.

En gris kan förändra en hel familjs liv.
Genom att låna ut grisar till de fattigaste kvinnorna i Uganda ger Chime dem möjlighet att försörja sig själva och sina barn. En gris fungerar som ekonomisk säkerhet för familjer, och den kan säljas på marknaden eller slaktas och bli till mat. Grisar är lättskötta djur som får många ungar, och administrationen är väldigt enkel. Dessutom är Uganda ett mycket bördigt land, och det är förhållandevis lätt att odla foder åt grisarna.

En enda gris hjälper i genomsnitt en kvinna och fem barn. När grisarna fortplantar sig ger kvinnan en gris vidare till en annan kvinna samt en gris i ränta som går tillbaka till administrationen i Uganda. På så sätt får fler och fler kvinnor hjälp.Barnen får skolgång
Upplysning och utbildning är en helt central förutsättning för att skapa inkomstmöjligheter, och när extremt fattiga kvinnor får en inkomst prioriterar de ofta sina barn. Ett resultat av det Chime kallar för Grisprojektet är därför att långt fler barn får gå i skolan. Till exempel lånades det år 2014 ut 600 grisar i byn Butiki i Uganda. Inkomsten från dessa grisar ledde till att 700 barn kunde påbörja sin skolgång. I dag har Grisprojektet spritt sig till över 130 byar, med otaliga framgångshistorier som den i Butiki.

En framgångshistoria
Det här är Margrete Kintu från byn Busona. Genom Grisprojektet har Margrete fått pengar till att betala för barnens skolgång och reparera sitt hus. Dessutom har hon fått tillräckligt med pengar för att utvidga sin bananplantage genom att köpa en sockerrörsplantage, som hon gödslar med avföringen från grisarna. Tack vare inkomsten från grisarna har hon också köpt en ko som nu har fött två kalvar.

Grisprojektet har även haft en stor inverkan på lokalsamhället hon bor i. Margrete har fått nya vänner och kontakter, som också nominerade henne till en plats i den lokala kommitté som administrerar byn. Vännerna genomförde en lyckad valkampanj, som slutade med att Margrete blev invald in byadministrationen.

Grisar för hållbarhet

Chime främjar två av FN:s hållbarhetsmål: SDG 8 (anständigt arbete och ekonomisk tillväxt) och SDG 11 (hållbara städer och samhällen). Du kan följa projektet och utvecklingen här.

  • Totalt bidrag: 900 000 NOK över 3 år
  • År som partner: 2020–2022