Magnor på världskartan som turistmål för kultur och hållbarhet

I Magnor kommer nästa generations möbelfabrik. När The Plus öppnar år 2021 kan vi leverera både mer och snabbare med en miljövänlighet och effektivitet man aldrig har sett maken till. I och med fabriken, som ritats av Bjarke Ingels Group, tar Vestre ett sjumilakliv in i framtiden. Alla fartyg lyfts av tidvattnet, och närområdet dras med på färden. Magnor ska sättas på världskartan.

En destination för kulturhistoria och morgondagens industri

Under Magnors lugna yta döljer sig en rik kultur- och industrihistoria. Den lilla tätorten i Eidskogs kommun har varit skådeplats för viktiga händelser i tiotals generationer. Nu är tiden kommen för att berätta den stolta historien och bjuda in världen på besök.

Vestres mål är att bidra till att göra Magnor till ett internationellt varumärke och en högaktuell destination där kulturhistoria möter morgondagens hållbara industrihistoria.

Historiska omgivningar blir till upplevelsepark

I mer än 7000 år har det har försiggått transport, produktion och handel i Magnor. Skogsmän och vandrare till fots, till häst och i båt längs Vrångsälven, slog sig ned här. Både Olav den Helige och pilgrimsvandringar gick genom furuskogarna, och till och med i Snorres konungasagor berättas det om Eidskogen. Det är sådana berättelser som ska framhävas i området runt The Plus.

Vestre Forest Camp överst på TripAdvisor

Med över 30 hektar blir Vestre Forest Camp, parken som omger The Plus, en trivsam och tilltalande park för lokalbefolkningen och besökande. Området ska gjuta nytt liv i värdefulla berättelser som omgivningen har medverkat till att skapa samt bygga en bro mellan det förflutna och framtiden.

Det blir konstinstallationer, historiska och pedagogiska utställningar, lekplats, picknickområde och utsiktstorn. Den nya bron över Vrångsälven förbinder parken med Magnors centrum, där besökande hittar kaféer, lokala pensionat och glasbruket Magnor Glassverk.

Ambitionen för den nya destinationen är lika högt ställd som allt vi gör på Vestre. Målet är att Vestre Forest Camp ska omtalas på TripAdvisor som ett av de mest rekommenderade resmålen i Norge.

”Vestre är vad man måste kalla för ett unikt företag i norska sammanhang, inte bara i form av internationellt genomslag, utan även för att de får djärv design att bli något nästan alldagligt”

Byggekunst 100 år, tidsskrift för arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsdesign.

Från småindustri till hållbar storindustri

Liksom i Torsby, där Vestres andra fabrik ligger, har det i Magnor funnits industri i flera hundra år. Magnor är ett ortsnamn som ofta dyker upp i den världsomfattande reselitteraturen på många olika språk, och det var verkligen inte okänt i den stora världen på 1800‐talet.

Industrisamhället var på den tiden väl utbyggt med bland annat kvarn, järnverk, tegelverk, sågverk, rökpipefabrik, ugnsgjuteri och glasbruk. De handsmidda hästskorna från Magnor blev kända för sin kvalitet och satte det lilla gränssamhället på den norska kartan.

Denna industrihistoria förtjänar att leva vidare genom morgondagens hållbara lösningar. Vi använder världens renaste aluminium i flera av våra möbler, och när vi nu öppnar The Plus i Magnor blir aluminiumproducenten Hydro vår närmaste granne.

Alltmer industri samlas i området, och tillsammans bidrar vi till fler arbetsplatser som ger människor ett meningsfullt skäl att flytta hit och slå sig ned bland de historiska furuskogarna, och även komma på besök.

Känd diktare får egen diktskog

Men Magnors historia slutar inte med vikingar och industri. År 1918 föddes Hans Børli, en av Norges mest kända diktare och en viktig inspirationskälla för arbetarrörelsen, i Eidskogen.

Børli arbetade som timmerhuggare. Hans dikter är tydligt inspirerade av skogen och flätade samman livet där med politik och existentiella frågor om tro och tvivel. De belönades med en rad litteraturpriser, och han fick krigspension för sin insats som gränslots under andra världskriget.

Tillsammans med kommunen vill vi hedra Hans Børli, och kända och älskade dikter kommer att göras tillgängliga för besökande genom plaketter, utställningar och upplevelser längs stigarna i den offentliga parken.

Spektakulär arkitektur för en öppen, inkluderande fabrik

Vestre har alltid ansett att om man ägnar sig åt design, så ska det genomsyra allt man gör. Från fabrik till produkt. ”För att tillverka fina saker måste man ha det fint omkring sig”, var Vestregrundaren Johannes Vestres syn på design och arkitektur och på hur dessa går hand i hand.

I mitten av Vestre Forest Camp, med upplevelser för både stora och små, ligger fabriken. Bjarke Ingels Group har sett till att vi får det fint omkring oss, så att vi kan fortsätta att tillverka fina saker i världens mest miljövänliga möbelfabrik. Och världens mest transparenta fabrik.

För här finns det inga stängsel. Förutom att uppleva vacker natur, kommer du nära fabriken och tillverkningen, både inifrån och utifrån. Fabrikstaket är öppet för alla, året om, och gör fabriken tillgänglig för omgivningen med ramper och trappor förbundna med vandringslederna.

Både befintliga och nya vandringsleder uppgraderas med universell utformning och gör området tillgängligt för alla som vill komma på besök. Helt i linje med Vestre-andan: offentliga, sociala mötesplatser som präglas av omsorg och inkludering. För alla.

The Plus är vår tredje fabrik. Gemensamt för dem alla är att de är arkitektritade. Vestres första fabrik byggdes i Haugesund 1959. Den ritades av arkitekt David Sandved och beskrevs av Haugesund Dagblad som ”en av de vackraste industribyggnader man kan tänka sig”.

Därefter byggdes fabriken i Torsby, som ritats av arkitekterna på Snøhetta. En stilig fabrik där rester från möbeltillverkningen har använts som fasadpaneler. Det löper med andra ord en arkitektonisk tråd genom hela Vestres industrihistoria. Och nu står The Plus näst på tur.

Vi ses i Magnor, där det förflutna möter nuet och vi tillsammans skapar framtiden.