Miljödeklarationer blir allt viktigare. Det här är skälen, och så här används de.

När du vill veta hur dina inköp påverkar miljön är miljödeklarationer ett tillförlitligt, lättbegripligt och jämförbart sätt att se vilken påverkan en produkt har. I den här artikeln förklaras vad miljödeklarationer är, hur de kommer att främja bättre miljöval samt hur du kan använda dem för att skydda dina specifikationer.

Nu som klimatrörelsen äntligen börjat sprida sig och få vind i seglen de senaste åren, ser framtidsutsikterna väldigt ljusa ut. I dag använder de flesta företag hållbarhet som en del av sin affärsstrategi och marknadsföring. Men hur hållbara är de egentligen?

Vi behöver ett bättre sätt att mäta vikten av våra val, handlingar och påståenden. Ett med trovärdiga värden som ersätter komplexitet och förvirring med tydlighet och tillförlitlighet.

Det hade förenklat vårt sätt att tala om och jämföra vår miljöpåverkan.

En central del av lösningen?

Miljödeklarationer.

Miljödeklarationer är som näringsvärden för en produkts miljöpåverkan

Miljödeklarationer – eller EPD:er, Environmental Product Declarations (ISO 14025) – är ungefär som näringsvärdena på livsmedelsförpackningar. Som du vet utgör inte dessa värden löften om hälsofördelar. Däremot ger de oss väsentlig information på ett väldigt översiktligt sätt.

Med denna information kan du lätt jämföra produkter. Och med grundläggande kunskaper i näringslära kan du även avgöra hur produkten kommer att påverka din hälsa och ditt välbefinnande.

Precis som matförpackningar, är en miljödeklaration inte en miljömärkning eller ett hållbarhetsintyg. I stället visar en miljödeklaration vad en produkt är tillverkad av och hur den påverkar miljön under sin livscykel.

Vestre tror att miljödeklarationer utgör en central del av hur vi ska göra välgrundade val framöver.

Vår FOLK-bänk har ett koldioxidavtryck på 1,73 kg CO2 per år
Vestre började offentliggöra EPD-tal på Stockholms möbelmässa 2020. Bredvid varje möbel fanns plakat som informerade besökarna om koldioxidutsläppen under varje produkts livscykel.

Exempelvis har vår FOLK-bänk, som är formgiven av den svenska designstudion Front, ett koldioxidavtryck på 1,73 kg per år, under antagandet att produkten har 30 års livslängd.

Besökarna satte stort värde på vårt transparenta och intuitiva sätt att dela våra utsläppsdata. Även organisatörerna insåg det och gav oss pris för bästa utställningsmonter, samtidigt som de sade: ”Företaget har till och med beräknat koldioxidavtrycket för varje produkt. Den här montern tar hållbarhet till en ny nivå.”

Gör välgrundade val med miljödeklarationer för hela Vestres produktsortiment
Efter det positiva gensvaret från Stockholm ägnade vi det gångna året åt att analysera våra produkters koldioxidavtryck. Det har varit ett intressant, krävande och givande arbete – och vårt mål är att utfärda miljödeklarationer för varenda Vestre-möbel.

När det är gjort blir vi det första möbelföretaget i världen som beräknat och kan offentliggöra information om koldioxidavtryck, växthuspotential och mycket annat för ett helt produktsortiment.

”Vi gör det för att vi vill vara helt öppna och transparenta, och för att hjälpa kunder och branschfolk att fatta de bästa besluten för människor och miljö”, säger Jan Christian Vestre.

Håll utkik efter 2021 års upplaga av Vestres inspirationsbok och katalog. För första gången har ett möbelföretag inkluderat uppgifter från sina miljödeklarationer i en produktkatalog.

Klick här för att beställa världens första möbelkatalog med EPD-värden

Använd fall: Minska antalet ändringar i specifikationerna
Ur ett kund- och inköpsavdelningsperspektiv gör miljödeklarationer det enklare att specificera miljömässigt överlägsna produkter. När du vill vara säker på att ditt projekt genomförs enligt planen, hjälper det att stärka specifikationen genom att ta med EPD-krav.

På så sätt minskar risken för att någon byter ut dina val mot sämre produkter.

Contact us for advice on strengthening your specifications with EPD


Använd fall: Visa hur produkters livslängd påverkar deras miljöavtryck

Alla Vestres produkter levereras med livstidsgaranti mot rost. ”Vi tillverkar produkter som kan vara för evigt”, säger Jan Christian Vestre, som driver det familjeägda Vestre. ”Om de kan ha evig livslängd, kan vi minska deras energiförbrukning och miljöpåverkan en hel del.”

Långlivade produkter har varit ett kärnvärde ända sedan Vestre grundades för över 70 år sedan. Men vi kunde inte ange ett exakt tal på den positiva effekten av lång livslängd. Förrän nu.

I och med införandet av miljödeklarationer och koldioxidredovisning kan vi äntligen beräkna de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att välja en produkt som varar flera decennier längre än alternativet.

Genom att känna till de totala utsläppen, vilket planläggare och inköpsorganisationer kommer att göra för våra möbler, blir det enkelt för dem att beakta både utsläpp och pris ur ett livscykelperspektiv.

Använd fall: Beräkna ditt projekts påverkan med Pathfinder
Pathfinder är en gratis webbaserad programvara från Climate Positive Design. Med hjälp av den kan landskapsarkitekter beräkna och förstå miljöpåverkan från sina projekts material, sammansättning och produkter.

I samarbete med grundaren, landskapsarkitekten Pamela Conrad, kommer vi snart att göra hela Vestres produktkatalog tillgänglig i Pathfinder.

Kan du inte mäta det, kan du inte förbättra det
Under 2019 analyserade vi Vestres koldioxidavtryck En viktig insikt var att förbättringar inom stål och transporter skulle ge största vinsterna. Vi hade aldrig insett detta om det inte vore för att vi mätte alla aspekter av vår verksamhet och analyserade våra tal.

Vi vill att du ska ha samma djupa insikt om dina projekt. Genom att vi förser våra möbler med miljövärden vet du vilken skillnad det innebär att välja Vestre.

Vi är väldigt glada över att våra produkter nu förbättrar ditt koldioxidavtryck på ett mätbart sätt.

Ta en ärlig titt i spegeln

När vi på Vestre ställde om för att ta fram våra miljödeklarationer insåg vi en sak. Genom att ta en ärlig titt i spegeln – vända på varenda sten, mäta och räkna på allt – blev vi en bättre organisation. Än mer medvetna om vår plats i världen och vårt ansvar för vår påverkan.

Vi upptäckte nya och bättre sätt att värna om våra kunder och vårt samhälle, och vi använder insikterna från miljödeklarationerna för att göra välgrundade val om vilka material vi ska använda, varifrån vi ska anskaffa dem och hur vi ska bearbeta dem. Siffrorna visar att vi gör världen lite bättre varje dag.

Ju mer vi får upp farten, och ju mer vi får reda på om påverkan från allt vi gör, desto mer välgrundade val vi kan göra, och desto bättre blir vi.

Vi delar gladeligen det vi hittills har lärt oss av att införa miljödeklarationer.

Vi tror att siffervärden på produkters koldioxidavtryck kommer att bli lika vanligt som etiketter med näringsinnehåll på livsmedel. Snart har alla informationen de behöver för att göra välgrundade val för en välmående planet.