När du jämför produkter, så jämför mer än bara priset

När man ska köpa något kan det vara frestande att välja det billigaste alternativet. Men för att göra bättre val och lämna det i dag så dominerande konsumtionssamhället bakom oss, behöver vi ändra fokus. Inte bort från pris, men till ett nytt sätt att se på pris. Mer medvetna val kommer faktiskt att gynna både din ekonomi och miljön.

När priset är rätt
Många av oss tänker på kostnaden som det pris vi betalar för en vara, och jämför alternativ enbart baserat på denna parameter. Men ett lägre pris kan dölja allt från usla arbetsförhållanden till slutprodukter med dålig kvalitet. Priset återspeglar den process som lett fram till försäljningsstället, inklusive allt från hur materialen utvunnits till hur de hanterats av arbetare och maskiner, och slutligen hur de transporterats till dig.

Så om du väljer uteslutande baserat på ett lägre pris, kan det faktiskt hända att produkten i ett eller flera avseenden inte lever upp till dina förväntningar. Men när prisbeslutet blir en utvidgad version av ovanstående, och hela livscykeln omfattas, kan fler parametrar beaktas. Saker som inte går sönder är att föredra i det långa loppet. Den billigare produkten kan ha försämrats och krävt flera reparationer eller byten, och därmed ökat produktens ursprungliga kostnad betydligt. Och eftersom intensiv resursförbrukning är det främsta skälet till att vi utarmar planeten, är det även ur hållbarhetssynpunkt bäst att välja kvalitet och ta god vara på materialet under lång tid.

De här bänkarna var de första stadsbänkarna Vestre någonsin tillverkade. De levererades till den norska staden Haugesund på 1950-talet och används än i dag. Photo: Haakon Nordvik.

Vår nollvision: mötesplatser för framtiden
Andra tillverkare kan kanske erbjuda möbler till en lägre inledande kostnad än vi, men i en livscykelekonomi tror vi faktiskt att vi är oslagbara. Varför? Vestre har en nollvision. Enligt denna vision ska vi inte tillverka en enda produkt som inte kan bestå för alltid. Det är även så vi bekämpar slit-och-släng-samhället, en möbel åt gången. Genom god design, omsorgsfulla materialval, avancerad ytbehandling och lite underhåll en gång emellanåt, är möbler som varar för evigt faktiskt ett i högsta grad uppnåeligt mål. Vi tillhandahåller också reservdelar utan tidsbegränsning – om vi inte har dem, så tillverkar vi dem åt dig.

Tänk på processen

För det första använder Vestre nordisk furu i alla möbler, och vi undviker medvetet tropiska träslag. Att låta bli att använda utrotningshotade regnskogsarter var ett enkelt val med tanke på våra värderingar. I stället har vi funnit nödvändiga och fullt likvärdiga material genom att noggrant undersöka marknaden på hemmaplan. Nordisk furu växer långsamt och blir hårdare än sina sydligare motsvarigheter tack vare att den får växa i 80–120 år innan träden fälls. De inbjudande ytorna bidrar också till att skapa den varma demokratiska bakgrund som utgör kärnan i våra omsorgspräglade mötesplatser

Ståldelar som varmförzinkas i ett bad med flytande zink på 450 °C. Badet värms upp enbart med hjälp av förnybar energi


Stålet vi använder kommer från svenska SSAB och framställs med 30 procent lägre koldioxidutsläpp än det globala genomsnittet. Vi strävar även efter att öka andelen återvunnet innehåll. För aluminium ligger vi redan på 75 procent konsumentavfall, något som avsevärt minskar produkternas utsläpp. Genom vår varmförzinknings- och pulverlackeringsprocess åstadkommer vi världsklasstandarden C5-M för ytorna, vilket praktiskt taget innebär att de kan stå på en oljerigg ute i Nordsjön utan att få så mycket som en skråma.

Eftersom vi tror på öppenhet och vill att du ska ha fler parametrar att beakta än bara priset, har vi skapat världens första produktkatalog med EPD-tal för hela sortimentet. Dessa tal ger en översikt över samtliga möblers koldioxidavtryck, från råmaterial till slutprodukt.

Vår AIR-series koldioxidavtryck.


Med stora löften följer stora garantier

Processen för att säkerställa produkter med evig livslängd fortsätter även efter att produkterna har tillverkats och levererats. De åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa kvaliteten gör att vi kan utfärda femton års garanti på pulverlack och trävirke, och dessutom ger vi livstidsgaranti mot rost. Förutom att tillhandahålla reservdelar under hela livscykeln för våra produkter, tar vi gladeligen emot möbler som många år senare returneras till vår fabrik för att rustas upp och få nytt liv. Vi finns här år ut och år in.

Om du bara ska minnas en enda sak från den här artikeln, så bör det vara detta: Tänk på vad du köper i ett livscykelperspektiv i stället för att bara se till inköpspriset. Det kan ju hända att det leder till ett annat beslut, ett bättre beslut rentav – för både dig och planeten.