Nu öppnar vi officiellt The Plus – världens mest miljövänliga möbelfabrik

Etter knappt 18 månaders byggnation öppnar vi dörrarna till världens mest miljövänliga möbelfabrik. The Plus är den största investeringen i norsk möbelindustri på flera decennier, och fabriken kommer att bli ett globalt skyltfönster för hållbar och högeffektiv produktion. Och härmed har tätorten Magnor vid den svenska gränsen blivit ytterligare en fabrik och turistattraktion rikare.

– The Plus är en fabrik åt folket! Det är ett projekt vi har lagt ned mycket själ och arbete i. Det här är en viktig dag, för oss såväl som för norsk fastlandsindustri och skandinaviskt exportsamarbete, säger Stefan Tjust, koncernchef på Vestre.

Fabriken är ritad av den välkända arkitektbyrån Bjarke Ingels Group (BIG), som bland annat har ritat Googles högkvarter och The Twist på Kistefos. The Plus har fått sitt namn eftersom den är formad som ett plustecken, och i hjärtat av fabriken hittar man ett stort upplevelsecenter för besökande och allmänheten. I de fyra fabriksflyglarna utförs de olika tillverkningsstegen. Först kommer materialet in till ett lager, för att därefter tas vidare till lackproduktion och träbearbetning innan alla möbelkomponenter slutligen hamnar i monteringsavdelningen och färdigställs för att levereras till Norge och världen.


I den omgivande tallskogen finns ett stort friluftsområde och ett nätverk av vandringsstigar som fabriken är inbyggd i. De som använder stigarna kan promenera över fabriken och se det gröna taket som är täckt med naturlig skogsvegetation, samt de nästan 900 solcellerna som tillför byggnaden energi. Fabrikstaket kommer att vara öppet för besökande året runt.

– The Plus ska vara en attraktion, både för lokalbefolkningen och ditresta, där folk kan komma och se hur man kan bygga och driva en modern fabrik på ett hållbart sätt, säger Tjust.

En ny standard för hållbar industri

Hållbarhet och öppenhet har varit vägledande för allt som rör fabriken – från utformningen av arbetsmiljön till tillrättaläggandet för elektrifierad tungtransport och förvaltningen av de omgivande skogsområdena. Därmed har Vestre och BIG tillsammans skapat en helt ny typologi där människor, produktion, teknologi, arkitektur och natur är fullständigt integrerade i varandra.

The Plus ligger bra till för att bli världens första projekt i sitt slag som uppnår miljöklassen ”Outstanding”, den allra högsta enligt certifieringssystemet BREEAM. Fabriken är byggd som ett plushus, vilket innebär att byggnadens energiförbrukning är 60 procent lägre än för motsvarande konventionella fabriker, samtidigt som den släpper ut 55 procent mindre växthusgaser än jämförbara byggnader. Tar man med processutrustningen i jämförelsen, har energiförbrukningen på The Plus minskats med hela 90 procent.

– Med The Plus har Vestre bevisat att det är möjligt att satsa stort på lönsam och miljövänlig produktion av färdigvaror i ett högkostnadsland som Norge, och vi tror att om vi kan, så kan fler. Målet är att projektet ska inspirera andra att inleda liknande projekt. Vi hoppas att The Plus ska få stort symbolvärde och skapa betydande ringar på vattnet, både för norsk fastlandsindustri och export och för skandinaviskt samarbete, säger Tjust.

Världens blickar riktas mot Magnor

Till det officiella öppnandet av fabriken har Vestre bjudit in över 800 gäster till en skogsfestival. På scenen står bland andra norska Dagny, som har strömmats mer än 450 miljoner gånger, och The Mamas från Sverige.

– Det är härligt att äntligen kunna öppna dörrarna för alla som vill komma och uppleva fabriken. Det känns bra att ha kommit i mål med det här omfattande projektet – trots pandemin och oförutsedda händelser har vi genomfört det i stort sett enligt planen. Detta klarade vi genom gott samarbete och rådgivning från alla de lokala leverantörer som har varit involverade i projektet, säger Tjust.

Vestres mål är inte bara att locka turister, utan även att bidra till att Magnor och den norska regionen Innlandet ska locka till sig fler driftiga norska industriföretag. Med sitt läge så nära Sverige har Magnor alltid varit en knutpunkt för gränsöverskridande industriutveckling.

– Vi hoppas att The Plus får fler företag att upptäcka alla möjligheter som finns i Innlandet och i Magnor. Företagen i den norska fastlandsindustrin måste hjälpa varandra till framgång framöver, så det hade varit fantastiskt om fler norska företag valde att flytta sin produktion hit, säger Tjust.

– Här är gott om plats för fler!

Läs mer om projektet och upptäck det nya The Plus-universumet på www.theplus.no

NIC 0375
NIC 0376
NIC 0629
NIC 0679
NIC 0384