Hjälper landskapsarkitekter att minska sin klimapåverkan

Kan du inte mäta det, kan du inte förbättra det. Det är mottot bakom våra insatser för att synliggöra alla våra möblers klimatpåverkan. Tidigare i år blev vi den första möbeltillverkaren som försåg hela produktkatalogen med miljödeklarationer, eller EPD-tal (Environmental Product Declarations), för att visa våra möblers klimatpåverkan på samma sätt öppna sätt som livsmedelsproducenter anger sina produkters näringsinnehåll. Nu fortsätter vi att bryta ny mark – än en gång som den första möbeltillverkaren – genom att integrera våra produkter i Pathfinder. Ett verktyg som hjälper landskapsarkitekter att minska koldioxidavtrycket och öka kolupptaget i sina projekt.

Pathfinder är ett kostnadsfritt verktyg från Climate Positive, ett initiativ som startades av landskapsarkitekten Pamela Conrad. Med Pathfinder kan landskapsarkitekter över hela världen enkelt och intuitivt beräkna och förstå miljöpåverkan från materialen och produkterna de använder i sina projekt. Verktyget gör att de snabbt kan arbeta med olika lösningar, och det visar exempelvis vilken positiv effekt det har att plantera några extra träd eller att minska på betongytorna och i stället ha större områden med växtlighet.

Landskapsarkitektur kan utgöra en stor del av klimatlösningen

– Eftersom yrket innebär att dagligen arbeta med kolbindande träd, växter och ekosystem, finns det en massa sätt för landskapsarkitekturen att tillhandahålla lösningar på klimatkrisen. Men vi behöver också vara medvetna om de utsläpp vårt arbete ger upphov till och minska dem. Vi behövde ett sätt att mäta den komplexa koldioxidbalansen i utrymmena utanför byggnader – både i det som lever och det oorganiska – och något sådant verktyg fanns inte. För att förverkliga vår potential att bidra positivt till klimatet utvecklade jag appen Pathfinder. Om alla yrken och branscher tog sig an utmaningen på samma sätt, så tror jag att vi fortfarande skulle ha en chans att lösa den största utmaningen under vår livstid, säger Pamela Conrad, grundare av Climate Positive Design.Utmanar alla projekt att bli klimatpositiva

Pathfinder är också det självklara verktyget i The Climate Positive Design Challenge, som är en uppmaning till landskapsarkitekter att minska koldioxidavtrycket och öka kolupptaget i allt de designar – målet är att alla landskapsarkitekturprojekt senast år 2030 totalt sett ska binda upp mer koldioxid än de släpper ut, med målsättningen att avlägsna ett gigaton koldioxid från atmosfären till år 2050.

Användarna av Pathfinder får omedelbar återkoppling om koldioxidavtrycket samt en klimatpoängtabell med detaljerad statistik som direkt kan kopplas till livscykelanalys (LCA) och designförslag för att förbättra projektens koldioxidavtryck. De kan testa olika strategier och designutföranden för att hitta det lämpligaste alternativet – och få projektet kolpositivt på så få år som möjligt.

– Att arbeta med Pathfinder var solklart för Vestre. Landskapsarkitekter tillhör våra viktigaste intressenter, och att ge dem möjlighet att kvantifiera sina projekts koldioxidavtryck är till enormt stor nytta för hela yrkesgruppen. Som en del av vår resa mot att bli världens mest miljövänliga möbelföretag har vi utarbetat miljödeklarationer (EPD-tal) för hela vår katalog, och genom att lägga in dem i Pathfinder kan landskapsarkitekter även se möblernas miljöpåverkan, säger Øyvind Bjørnstad, ansvarig för strategi och hållbarhet på Vestre.


Ett sätt att öka den kollektiva påverkan

– Vestre är redan en ledare och innovatör inom stadsmöbler, men genom att vara först med att tillhandahålla miljödeklarationer (EDP-tal) och ha med sina produkter i Pathfinder, höjer de ribban på allvar och visar hur företag kan vidta klimatåtgärder genom sina affärsmetoder. Genom att offentliggöra sina produkters koldioxidavtryck svarar de på den ökande efterfrågan från designers som vill känna till miljöpåverkan från produkterna de specificerar. I stället för att vilja vara ensamma om detta, uppmuntrar Vestre faktiskt andra tillverkare att göra samma sak – ett sätt att öka den kollektiva påverkan. Jag ser det här som ett prov på sant ledarskap när det gäller klimatet – och jag hoppas att det kommer att inspirera andra tillverkare att göra samma sak, säger Pamela Conrad.

Ta reda på mer om Pathfinder här.