STOOP-serien av Julien De Smedt utökas

Den belgiske formgivaren och arkitekten Julien De Smedt designade STOOP som en social och informell mötesplats baserad på den universella idén om att använda trappor som sittplatser. Nu välkomnar vi STOOP minibänk och STOOP picknickbord till serien – tillskott som öppnar för ännu fler interaktioner och användningsområden.

Båda de nya medlemmarna av STOOP-familjen bygger vidare på idén om hur trappor kan fungera som naturliga sitt- och samlingsplatser i stadsmiljöer. STOOP mini är en mindre version av den ursprungliga STOOP-bänken. Den blir snabbt till en social och lekfull mötesplats, och formen gör det lätt att koppla ihop flera bänkar och skapa en urban mötesarena där varje bänk rymmer upp till fem personer. Eftersom tanken bakom designen är att möjliggöra spontan interaktion i offentliga utrymmen, behöver möblerna vara tillräckligt mångsidiga för att kunna anpassas till olika miljöer och deras unika förhållanden. Det är därför vi har utvidgat STOOP-konceptet – för att tillgodose alla dessa olika behov.

– STOOP mini blev till efter en lång tids efterfrågan från skolor, särskilt i USA, som verkligen ville ha en STOOP men inte kunde på grund av höjdbegränsningar. Det fick oss att se över storleken och inse att en mindre, mer intim STOOP skulle kunna vara en sittlösning som passade in i många utrymmen där den större STOOP-bänken hade varit stor. Och eftersom de tillhör samma familj kan de naturligtvis kombineras, säger formgivaren Julien De Smedt.

Det andra tillskottet, STOOP picknickbord, är en mer omfattande vidareutveckling av STOOP-konceptet, där det omisskännliga designspråket har tillämpats på det traditionella picknickbordet med två fasta bänkar och ett bord i mitten.. STOOP picknickbord bjuder in såväl unga som gamla att slå sig ned en stund för att prata, arbeta eller ta en kopp kaffe. Bordet är även rullstolsanpassat som standard: antingen kan en rullstol placeras vid ena änden, eller så kan man göra plats för en extra sits genom att placera en stol intill.

– Vi hade redan funderat på att använda STOOP som ett improviserat lunchbord men ville göra det tillgängligt för en större målgrupp. Den här välkomnande designen förkroppsligar hela idén om att samlas runt ett bord, säger Julien De Smedt.

STOOP-serien passar utmärkt att använda i alla miljöer där man vill erbjuda informella mötesplatser, från parker, lekplatser och torg till kontor och hotellfoajéer.

– En sak vi har lagt märke till med STOOP är att den fungerar som katalysator för platserna där den installeras. Vi har placerat den på ödsliga torg och sett dem väckas till nästan omedelbart. På grund av dess unika särprägel, har den största utmaningen med STOOP varit att få folk att förstå den grundläggande idén. Det är en bänk men ser ut som en oskalenlig trappa. I dag ser vi att denna mentala klyfta har överbryggats och att STOOP börjar dyka upp överallt. Vi tror att nytillskotten ytterligare kommer att förstärka den trenden, säger Julien De Smedt.

Precis som den befintliga STOOP, har de nya möblerna en robust konstruktion bestående av varmförzinkat stål och bekväma sittytor av trä. Och som alla våra möbler finns serien i 200 pulverlackerade RAL-färger och levereras med livstidsgaranti mot rost.