Vestre blir den första möbeltillverkaren i världen som får använda SSAB:s fossilfria stål

Stål är ett av de viktigaste materialen i samhället, men tyvärr också en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Den svenska stålproducenten SSAB vill ändra på detta genom en teknik som ersätter produktionsprocessens kol och koks med vätgas. Vestre blir den första möbeltillverkaren i världen som får använda detta fossilfria stål i sin tillverkning.

Det är ingen överdrift att säga att koldioxidutsläppen måste minskas drastiskt över hela världen om vi ska kunna dämpa följdverkningarna av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Kanske går det lite trögare inom vissa sektorer och branscher, men alla måste bidra – i linje med Vestres ledningsprincip och mottot ”Alla kan rädda världen. Lite grann.” På Vestre vill vi driva utvecklingen av, och övergången till, mer hållbara material och produktionsmetoder. På så sätt kan vi kan erbjuda en så hållbar produkt som möjligt, vilket allt fler kunder efterfrågar.

– Vestres möbler är byggda för att hålla en hel livstid, och vi använder enbart råmaterial av högsta kvalitet. Stål är ett starkt och mycket robust material och utgör därför huvudmaterialet i vår produktion. Det är också vår största utsläppskälla vilket gör det till ett av huvudmålen för vår avkarbonisering. Vi satsar på att bli erkända som världens mest hållbara möbeltillverkare, och för att komma dit måste vi hela tiden ligga i framkant, säger Vestres hållbarhetsansvarige Øyvind Bjørnstad.

Present day society literally rests on steel—a metal that has an infinite number of uses. However, the production process, which for over a thousand years has been based on burning coal in blast furnaces, also has a very large carbon footprint. This now makes the steel industry one of the industrial sectors that emits the most greenhouse gases—globally Dagens samhälle är bokstavligt talat byggt på stål – en metall med oändligt många användningsområden. Men samtidigt har produktionsprocessen, som i mer än tusen år varit baserad på att förbränning av kol i masugnar, ett mycket stort koldioxidavtryck Det innebär att stålindustrin i dag är en av de industrisektorerna som släpper ut mest drivhusgaser – globalt står den för sju procent av alla koldioxidutsläpp. En övergång till fossilfri stålproduktion får därför en mycket positiv inverkan på klimatet.

Den svenska stålproducenten SSAB är redan en av världens mest koldioxideffektiva stålproducenter. Samtidigt är de klara över att industrin som sådan har långt kvar. Därför arbetar SSAB för att göra en verklig skillnad så snart som möjligt, och de vill leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. Den teknik för fossilfri stålproduktion som SSAB har utvecklat bygger på HYBRI-initiativet (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) som SSAB startade 2016 tillsammans med gruvbolaget LKAB och elbolaget Vattenfall. Med hjälp av denna teknik, där kol och koks ersätts av fossilfri vätgas, har SSAB möjlighet att minska Sveriges koldioxidutsläpp med cirka tio procent.

Och utvecklingen går i högfart. År 2021 lyckades SSAB framställa det första stålet med 100 procent fossilfri vätgas. Målet är att kunna erbjuda fossilfritt stål på marknaden under 2026.

– När vi hörde om HYBRIT-processen och SSAB:s fossilfria stål anade vi direkt att detta skulle bli en stor del av lösningen för ett netto noll-samhälle och kontaktade genast SSAB för att lägga en beställning. Tidiga uppskattningar visar att en konvertering av allt vårt stål till fossilfritt kan minska det samlade klimatavtrycket med cirka 60 procent. Vi har tänkt vara pådrivande för efterfrågan av det fossilfria alternativet, och när priserna på EU:s obligatoriska koldioxidkvoter ökar blir det större press på stålindustrin att också minska koldioxidutsläppen, säger Bjørnstad.

– Det är fantastiskt att börja denna hållbarhetsresa med Vestre, eftersom de delar vår målsättning att minska koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan. Samtidigt visar samarbetet också på det omfattande användningsområdet för fossilfritt stål, säger Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer vid SSAB.

– Fossilfritt stål har stor potential, och även om det till att börja med bara kommer att finnas i mindre mängder får det stor betydelse för oss. SSAB är en pionjär inom detta område, och eftersom vi har samarbetat länge med dem kring det stål som vi använder i dagsläget – vilket har mer än 20 procent lägre utsläpp än världsgenomsnittet – var det naturligt för oss att bli följeslagare på deras färd mot fossilfritt stål, avslutar Bjørnstad.

Senare i vår ska Vestre, tillsammans med en av Skandinaviens mest hyllade formgivare, presentera ett spännande projekt baserat på SSAB:s fossilfria stål.