Vi ska utveckla material och produkter från ägarlös havsplast

Nu ska möbeltillverkarna Ope och Vestre tillsammans med Sintef forska på och utveckla material och produkter av ägarlös havsplast.

Genom projektet ”Från strand till styrelserum” som finansieras genom Handelens Miljøfond jobbar Ope och Vestre med att etablera en industriell värdekedja för ägarlös havsplast. Nu har Norges forskningsråd beslutat att stödja ett projekt där SINTEF ska forska på materialet från denna värdekedja. Företagen ska utveckla produkter och tjänster för en cirkulär affärsmodell, där ägarlös havsplast är råvaran. Målet är att säkerställa att den plast som plockas upp längs kusten aldrig hamnar på avvägar eller slutar som förorening igen.

– Ope har som överordnat mål att återställa förstörd natur genom vår kärnverksamhet. Att vi nu får möjlighet att utveckla produkter av avfall som rensats bort från naturen är fantastiskt, säger grundaren och vd:n Lars Urheim.

Kunskapen som kommer av projektet ska inte möbeltillverkarna hålla för sig själva. – En viktig poäng för oss är att göra materialet och metodiken för ett slutet material- och produktkretslopp tillgänglig för fler. Vi vill att så många som möjligt i producentledet och användare av produkterna ska kunna bidra till att ta bort plast från naturen och säkerställa att den inte hamnar där igen, säger Urheim.

– Mot bakgrund av de nyligen avslutade klimatförhandlingarna i Madrid är det särskilt en sak som har blivit väldigt tydlig: näringslivet måste ta ansvar där fega politiker inte vågar agera. Det kan kännas som en börda för många företag, men sanningen är att bakom bördans slöja ligger det affärsmöjligheter i stor skala, säger Jan Christian Vestre i samband med tilldelningen.

Läs mer om vem som har mottagit stöd från forskningsrådet här