Har ni tagit fram riskbedömningar för era möbler, till exempel Stoop?