Ekologiskt hållbart Trävirke

Ekologiskt hållbart Trävirke

För våra möbler använder vi FSC®-certifierad furu av hög kvalitet från Norge och Sverige (Pinus Sylvestris). På grund av det kalla klimatet växer träden långsamt och fälls först när de är 80–120 år. Det betyder att skandinavisk furu är hårdare och bättre lämpad för utemöbler än furu från varmare områden, som normalt växer 3–5 gånger snabbare. Skandinavisk furu har en hårdhet på 1,7 på Brinellskalan. Skandinaviskt skogsbruk är bland de mest hållbara i världen. Avverkning av urskog är förbjudet, och tack vare denna lagstiftning har virkesproduktionen i Skandinavien fördubblats de senaste 100 åren, med en årlig ökning av behållningen på 10 %. Vestres trävirke impregneras med naturlig linolja, som ger ett bestående skydd mot röta och så gott som underhållsfri användning. Efter en tid utomhus utvecklar ytan en grå patina. (FSC®-C153905)