Pulverlack

Pulverlack

Innan Vestres produkter pulverlackeras genomgår de omfattande rengöring och förbehandling i flera faser. Denna process sker i flera nedsänkningsbehållare som består av avfettning, renat vatten och aktivatorer. Pulverlacken innehåller inte lösningsmedel och påförs elektrostatiskt med hjälp av avancerade dysor. Pulvret smälts därefter i en automatisk härdugn som ger produkten dess slutliga utseende. Processen utvecklades för den norska offshoreindustrin för att ge en mycket hög finish som uppfyller de stränga kraven för korrosionsklass C5 (kustområden med hög salthalt).

LT = Livslängd i år
LZn = Uppskattad livslängd för förzinkning som utsätts för den aktuella miljön
LM = Uppskattad livslängd för lackering som utsätts för den aktuella miljön, om den appliceras direkt på stål

K = miljöberoende synergifaktor, som kan ställas in på:
1.5
: för exponering i miljöklass C5
1.6 – 2.0
: för exponering i miljöklass C3–C4
2.1 – 2.3
: för exponering i miljöklass C2

Exempel: en produktyta som behandlas med Vestres duplexteknik och utsätts för miljöklass C5 kommer att ha en livslängd på mer än 80 år*: * (= 1,5 * (40 år + 15 år))

Vestres unika ytbehandling består av våt zink och pulverbeläggning. Denna process säkerställer en betydligt längre livslängd än vad som uppnås av separata system.

Livslängden kan beräknas med denna formel:

LT = K(LZN + LM)

Korrosionsklass
(EN ISO 12944)
Exempel
C1 Uppvärmda byggnader
C2 Utomhus i inlandsområden eller i lagerlokaler där kondens kan uppstå
C3 Utomhus i kustområden med låg salthalt eller inomhus i
produktionsanläggningar med höga fuktighetsnivåer
C4 Utomhus i kustområden med måttlig salthalt eller i
simbassänger inomhus
C5–I Utomhus i kustområden med hög salthalt
C5-M
(Vestre Standard)
Utomhus i kustområden med hög salthalt, höga
fuktighetsnivåer och aggressiv atmosfärisk korrosion