Ta med en del av Norden ut i världen

Allemansrätten har en lång tradition i svensk och skandinaviskt friluftsliv, men den är också en av hörnstenarna i vår urbana utveckling. För oss är det en självklarhet att parker och offentliga rum ska tillhöra alla. Ett tankesätt som verkar få allt större gehör runt om i världen.

Den skandinaviska modellen förr stadsplanering håller på att bli en stark exportvara. For oss understryker detta att vår strategi att fokusera på mötesplatser utomhus istället för enbart tala om möbler är rätt väg att gå. Vi upplever också ett en allt större internationell efterfrågan av våra lösningar.

I dag hittar du lösningar från Vestre på Times Square i New York, vid King's Cross i London, på Forum des Halles i Paris och många andra platser.

Var så god och sitt!