Varmförzinkning

Vestres standard, självläkande zink

Om ytan är skadad, reparerar varmförzinkade produkter sig genom att krympa zinken och bilda en ny beläggning i det skadade området. Detta kallas katodiskt skydd.

Internationell standard, lackerat stål

När den lackerade ytan skadas, rostar stålet och rosten sprider sig under lacken. Sedan uppstår bubblor som du ofta ser på äldre bilar och som så småningom spricker så att rosten blir synlig.

Varmförzinkning

Alla stålkomponenter som Vestre använder varmförzinkas i ett bad med flytande zink vid 450 °C/840 °F. Badet värms uteslutande upp med förnybar energi, vilket innebär noll utsläpp av skadliga växthusgaser. Denna process ger en rostfri legering (80–120 μ) som gör att produkter från Vestre kan stå ute i flera decennier. Runt 2–4 μ av legeringen försvinner det första året till följd av användning och klimatpåfrestningar, därefter 1–2 μ per år. Det garanterar en livslängd på minst 30–40 år utomhus. Stål som pulverlackeras efter varmförzinkning har ännu längre livslängd, eftersom pulverlacken skyddar zinken. Om ytan skadas reparerar varmförzinkade produkter sig själva genom att zinken drar ihop sig och bildar en ny beläggning i det skadade området. Detta kallas katodiskt skydd. Varmförzinkning är en metod som patenterades av den franska ingenjören Sorel 1837 och utförs i dag i enlighet med de stränga miljökraven i ISO 1461. Zink (Zn) är ett viktigt förnybart byggmaterial som förekommer naturligt i sten, vatten och människor.