6 anledningar till att tillverkare bör använda SSAB:s fossilfria stål

Genom att använda SSAB:s fossilfria stål vill Vestre inspirera andra att göra samma sak. Det gör vi genom att skapa ett folkligt och socialt exempel på vad stålet kan användas till, nämligen världens första bänk i fossilfritt stål. Det finns få saker som är lika konkreta och tillgängliga för människor som en parkbänk i det offentliga rummet. En plats där människor kan sätta sig ner, prata med varandra och skapa kontakt.

Photo: Einar Aslaksen

Photo: Einar Aslaksen

Se världens första bänk i fossilfritt stål – designed with TELLUS in mind

Nästa artikel