Hvem har bidratt til å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus?

Vårt mål er å skape en smart, unik og transparent møbelfabrikk og på den måten bidra til å øke interessen for design, industri, teknologi og bærekraftig produksjon. Vi ville vise at det er mulig å bygge et banebrytende industriprosjekt og samtidig skape grønne, lønnsomme arbeidsplasser i et høykostland som Norge.

Over 100 aktører har bidratt

Det har aldri vært bygget et tilsvarende fabrikkbygg som The Plus tidligere. Etableringen på Magnor skaper mange nye arbeidsplasser og har allerede bidratt til ringvirkninger i Eidskog kommune og hele Kongsvingerregionen, ikke minst ved at vi i Vestre har benyttet flere lokale entreprenører og leverandører. Totalt har 20 rådgiveraktører og om lag 80 entreprenører og leverandører bidratt til å ferdigstille byggeprosjektet på 18 måneder.

Prosjekteringen skulle få på plass ny teknologi, krevende arkitektur og tilfredsstille beinharde miljø- og energikrav – for å bli verdens første møbelfabrikk som oppnår aller høyeste miljøsertifisering, BREEAM NOR Outstanding. Merkostnaden for å bygge så miljøvennlig og for å oppnå den høyeste miljøsertifiseringen er 60 millioner kroner. Forutsetningen for å lykkes var å involvere de beste rådgiverne, entreprenørene og leverandørene på tvers av alle fag.

Ferdigstilt: 2022

• I uke 7 2022 flyttet monteringsteamet fra Vestre Steel Factory til The Plus Assembly.
• 17. mars 2022 ble protokoll signert og nøkkeloverrekkelsen feiret med The Plus-kake fra Ingelsrud konditori
• 3. juni 2022 ble åpningen av The Plus offisielt feiret med folkefest. Testproduksjon i Wood Factory og Color Factory var gjennomført og maskinparken var operative.

Se også tidslinje over byggeprosessen.

Nøkkelinformasjon:

Byggherre: The Plus AS (Vestre-konsernet)
Arkitekt/lark/ingeniør: BIG Bjarke Ingels Group ApS
Prosjektering- og byggeledelse: Fokus Rådgivning AS
Areal: 7 000 kvadratmeter
Ansatte: 38 (oktober 2022), dimensjonert for opptil 70 årsverk
Kostnadsramme: 340 millioner kroner
Vestres AS investering av egenkapital: 90 millioner kroner
Finansiering: Danske Bank, Eksfin (GIEK)
Byggøkonomi: Bygganalyse AS
Hovedentreprenør: Ø.M. Fjeld AS
Grunnarbeider: Melby Maskin AS
Massiv- og limtre: Woodcon AS med underleverandører Moelven Limtre AS og Stora Enso AB
Elektro: Minel AS

Støttespillere:

Innovasjon Norge: The Plus søkte Innovasjon Norge om støtte på totalt 27,4 millioner kroner, som fordeler seg på investeringer i maskiner og utstyr for 22,9 millioner kroner og til kompetanseutvikling og opplæring for 4,5 millioner kroner. Per 1. november 2022 utgjør den totale finansieringen fra Innovasjon Norge 24,25 millioner kroner. Resten av tilskuddet på om lag 3 millioner kroner, som Vestre AS har fått tilsagn om, utbetales i 2023.

Enova: The Plus søkte Enova om støtte til klima- og energitiltak, og søknadene ble innvilget med totalt 8,3 millioner kroner (siste tilskuddsandel mottatt i juli 2022). Les mer på Enovas nettside, her og her.

Eidskog kommune: Eidskog kommune har investert til sammen 25 millioner kroner i forbindelse med etableringen av The Plus og Vestre fester en liten del av dette området til markedsmessig leie. Vertskommunen bistår med utbygging av infrastruktur ved etablering av en fabrikk. Av totalt 25 millioner kroner investert blir 13,7 millioner tilbakebetalt i sin helhet av Vestre AS til kommunen. Les kommunens redegjørelse: Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor (2022).

Den offentlige støtten utgjør dermed 47 millioner kroner og om lag 14 prosent av den totale investeringen. Fordelingen er tilsagn på 35,7 millioner i offentlig støtte fra Innovasjon Norge og Enova, og fra Eidskog kommune, har The Plus mottatt en etableringsstøtte på 11,3 millioner kroner.

Rådgivning tidlig fase: Klosser Innovasjon, Siva

Rådgivere for byggherre:

RIE:
Foyn Consult AS
RIV:
Multiconsult
ITB-koordinator:
Evotek
Byggøkonomi (tidligfase):
Bygganalyse
RIAKU:
Brekke & Strand
RIV BH:
Erichsen & Horgen AS (RIEnergi og dagslys)

Rådgivere:

RIB:
BIG Engineering
RIB (stedlig oppfølging):
Bollinger + Grohmann
RIB tre:
Woodcon AS
RIE:
Ing. Hallås
RIV rør
: Norconsult, underrådgiver til YC RØR AS
RIV Vent:
Loe VVS Prosjekt, underrådgiver for Energima Prosjekt AS
RIVA og Veg:
COWI
RIBR:
Fokus Rådgivning
RIG, RIM, RI Energi og dagslys:
Multiconsult
RI Økologi:
Asplan Viak
BREEAM AP:
Nordic Office of Architecture
Bygningsfysikk:
Norconsult AS

Leverandør industri 4.0 maskiner og utstyr:

Wood Factory leverandør og installasjon: Weinig Vertrieb Und Service Gmbh & Co. Kg, A Falkenberg Eftf AS og Dagsland Miljø AS

Color Factory leverandør og installasjon: Greiff Industrimiljö AB, Lakteknik ApS, Nordson Deutschland GmbH og RobNor AS

Underentreprenører til ØM Fjeld AS:

Grunnarbeider og Forest Camp: Melby Maskin
Grønt tak, anleggsgartner:
MatTak
Bæresystem limtre og massivtre: Woodcon AS
Glassfasader:
Reflex Slovenia
Rør og sprinkling:
YC Rør, prosjektert av Norconsult AS
Ventilasjon:
Energima Prosjekt, prosjektert av Loe VVS Prosjektering AS
El, tele og data:
Minel Elinstallasjon, prosjektert av Ing. Hallås AS
Solceller: Solcellespesialisten
Heis og løftebord: TKS Heiser

Underentreprenører og leverandører (alfabetisk):

Interiør:

Interiør design: Anderssen & Voll

Leverandører (alfabetisk):

  • De Vorm
  • Fora Form
  • Glomma Industrier AS
  • Horreds
  • Vestre AS
  • Vitra

Forest Camps støttespillere:

  • Utlån av kunstinstallasjoner: Hydro og Nobels Fredssenter