Vem har bidragit till att bygga världens mest miljövänliga möbelfabrik, The Plus?

Vårt mål är att skapa en smart, unik och transparent möbelfabrik och på så sätt bidra till att öka intresset för design, industri, teknik och hållbar produktion. Vi ville visa att det är möjligt att bygga ett banbrytande industriprojekt och samtidigt skapa gröna, lönsamma arbetsplatser i ett högkostnadsland som Norge.

Over 100 partners

Någon jämförbar fabriksbyggnad har aldrig någonsin byggts. Etableringen i Magnor medför många nya jobb och har redan skapat ringar på vattnet i Eidskogs kommun och hela Kongsvingerregionen, inte minst genom att vi på Vestre har använt oss av flera lokala entreprenörer och leverantörer. Totalt har 20 konsulter och omkring 80 entreprenörer och leverantörer bidragit till att färdigställa byggprojektet på 18 månader.

Projekteringen inbegrep att ta fram ny teknik och krävande arkitektur och uppfylla stenhårda miljö- och energikrav – för att bli världens första möbelfabrik som uppnår den allra högsta miljöcertifieringen, BREEAM Outstanding. Förutsättningen för att lyckas var att involvera de bästa konsulterna, entreprenörerna och leverantörerna i tvärvetenskapliga samarbeten.

Färdigställd: 2022

• I vecka 7 år 2022 flyttade monteringsteamet från Vestre Steel Factory till The Plus Assembly.
• Den 17 mars 2022 undertecknades protokollet och överlämnandet av nycklarna firades med The Plus-tårta från Ingelsruds konditori.
• Den 3 juni 2022 firades öppnandet av The Plus officiellt med en folkfest. Testproduktion i Wood Factory och Color Factory genomfördes, och maskinparken togs i drift.

Lär dig mer om byggprocessen..

Fakta om The Plus och översikt över alla inblandade:


Byggherre: The Plus AS (Vestrekoncernen)

Arkitekt/landskapsarkitekt/ingenjör: BIG Bjarke Ingels Group ApS

Projekt, projektering och byggledning: Fokus Rådgivning AS

Areal: 7 000 kvadratmeter

Anställda: 38 (september 2022), dimensionerad för upptill 70 manår

Kostnadsram: 340 000 000 NOK.

Vestre AS investering av eget kapital: NOK 90 million. Merkostnad för att bygga miljövänligt för att uppnå certifieringen BREEAM-NOR Outstanding: 60 miljoner norska kronor.

Finansiering: Danske Bank, Eksfin (GIEK)

Byggekonomi: Bygganalyse AS (i tidlig fas)

Huvudentreprenör: Ø.M. Fjeld AS

Grundarbeten: Melby Maskin AS

Massivt trä och limträ: Woodcon ASmed underleverantörer Moelven Limtre AS och Stora Enso AB

Elektronik: Minel AS

Stödorganisationer:

Innovasjon Norge: The Plus ansökte hos Innovasjon Norge om stöd på totalt 27,4 miljoner, fördelat på investeringar i maskiner och utrustning för 22,9 miljoner kronor (sista bidragsbeloppet mottaget i juli 2022) och till kompetensutveckling och utbildning för 4,5 miljoner kronor. Första bidragsbelopp på 1 350 540 kronor har mottagits (per oktober 2022).

Enova: The Plus ansökte hos Enova om stöd till klimat- och energiåtgärder, vilket beviljades till ett värde av 8,3 miljoner kronor (sista bidragsbeloppet mottaget i juli 2022).

Eidskogs kommun:
Eidskogs kommun har investerat sammanlagt 25 miljoner kronor i samband med etableringen av The Plus, och Vestre reserverar en liten del av detta område till marknadsmässig hyra. Värdkommunen bistår med utbyggnad av infrastruktur vid etableringen av en fabrik. Av totalt 25 miljoner investerade kronor återbetalades 13,7 miljoner i sin helhet från Vestre AS till kommunen. Läs kommunens redogörelse: Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor (2022).


Rådgivning i tidig fas
: Klosser Innovasjon, Siva

Konsulter till byggherren:

Elektronik: Foyn Consult AS.

VVS: Multiconsult

Koordinator av integrerade tekniska lösningar:
Evotek

Byggekonomi (tidig fas):
Bygganalys

Akustik
: Brekke & Strand

VVS BH:
Erichsen & Horgen AS (energi och dagsljus)

Konsulter:

Bygg: BIG Engineering

Bygg (uppföljning på plats):
Bollinger + Grohmann

Träkonstruktion:
Woodcon AS

Elektronik: Ing. Hallås, underrådgivare till Minel Elinstallasjon AS

Rördragning, byggnadsfysik: Norconsult, underrådgivare till YC RØR AS

Ventilation:
Loe VVS Prosjekt, underleverantör till Energima Prosjekt AS

Vatten, avlopp och väg:
COWI

Brandsäkerhet:
Fokus Rådgivning AS

Geoteknik, miljö, energi och dagsljus:
Multiconsult

Ekologi:
Asplan Viak

BREEAM AP:
Nordic Office of Architecture

Byggnadsfysik:
Norconsult AS

Supplier Industry 4.0 machinery and equipment:

Wood Factory supplier and installation: Weinig Vertrieb Und Service Gmbh & Co. Kg, A Falkenberg Eftf AS and Dagsland Miljø AS

Color Factory supplier and installation: Greiff Industrimiljö AB, Lakteknik ApS, Nordson Deutschland GmbH and RobNor AS

Underentreprenörer till ØM Fjeld AS:

Grundarbeten: Melby Maskin

Grönt tak, landskapsarkitekt: Mattak, underentreprenör till ØM Fjeld AS

Bärkonstruktion limträ och massivt trä:
Woodcon AS

Glasfasader:
Reflex Slovenia

Rör och sprinklers:
YC Rør, projekterat av Norconsult AS

Ventilation:
Energima Prosjekt, projekterat av Loe VVS Prosjektering AS

El, tele och data:
Minel Elinstallasjon, projekterat av Ing. Hallås AS

Solceller:
Solcellespesialisten

Hiss och lyftbord:
TKS Heiser

Underentreprenörer och leverantörer (alfabetiskt):

Inredning:

Inredningsdesign: Anderssen & Voll

Leverantörer (alfabetiskt):

  • De Vorm
  • Fora Form
  • Glomma Industrier AS
  • Horreds
  • Vestre AS
  • Vitra

Forest Camps stödorganisationer:

  • Utlåning av konstinstallationer: Hydro and Nobels Fredssenter