Hvordan konkurrerer man globalt fra Skandinavia?

En av grunnene til at vi bygger The Plus, er for å bevise at det er mulig å konkurrere globalt fra Skandinavia. Siden vi har lagt produksjonen vår til høykostland, må vi jobbe smartere og mer effektivt enn konkurrentene våre. Men det er mulig, og Vestre skal bevise det.

De senere årene har Vestre tredoblet omsetningen, og vi har store ambisjoner for den videre veksten. Vi forventer at markedsføringen vår i Europa og USA vil føre til en betydelig økning i etterspørselen. Dermed må vi også øke produksjonskapasiteten, og vi må gjøre det på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Hvordan?

Selvlærende roboter og fargebytte på 30 sekunder

I den fjerde industrielle revolusjonen kommer internett og kunstig intelligens til å smelte sammen med industriell produksjon og produkter. Denne sammensmeltingen gjør at fabrikkene våre kan lage produkter basert på kundenes spesifikke behov, og det til omtrent samme pris som standardiserte og masseproduserte alternativer.

For Vestre betyr digitaliseringen som kommer med industri 4.0-løsninger, at våre ansatte kan konsentrere seg om viktige oppgaver og overordnede prosjekter, siden vi kan sette selvlærende roboter til å ta seg av de komplekse produksjonsmanøvrene med tusenvis av produktkombinasjoner, materialalternativer og over 200 fargevalg.

Noen av industri 4.0-systemene som The Plus skal bruke:

  • Fargebytte på 30 sekunder i stedet for 15 minutter – ved hjelp av selvlærende roboter, objektgjenkjenning og kunstig intelligens blir produktene automatisk lakkert i sin endelige farge.
  • Redusering av avfall til et absolutt minimum – ved hjelp av skannere som optimaliserer foredlingen av trevirket.
  • Automatisk håndtering av vareflyten i produksjonen – ved hjelp av førerløse elektriske trucker.
  • Kontinuerlig forbedring og optimalisering av produksjonslinjen og utviklingsarbeidet – ved å samle inn store mengder produksjonsdata som behandles med maskinlæring.

Pluss at fabrikksjefen kan kontrollere hele fabrikken fra et nettbrett.

Det at vi bruker slik teknologi kombinert med medarbeiderdrevet innovasjon, den såkalte nordiske modellen, gjør at The Plus vil produsere raskere, grønnere og til en lavere pris – til fordel for kunder over hele verden.

Forente skandinaviske industristyrker

I Norge, Sverige og Danmark bor det til sammen 21 millioner mennesker. Og i en verden hvor vi snart er 8 milliarder, sier det seg selv at vi ikke kan være best i alt. Det er derfor vi i Vestre er så opptatt av skandinavisk design og industrisamarbeid, og det er grunnen til at vi mener at de skandinaviske landene oftere bør alliere seg og konkurrere sammen på verdensmarkedet.

Historiske, industrielle, kunstneriske og kulturelle fordeler gjør det til et strategisk mål for Vestre å legge produktutviklingen og produksjonen til Norge, Sverige og Danmark.

Vestres stålfabrikk

Vestres stålfabrikk ligger i Torsby i Värmland. Området har en rik industriarv og en av Sveriges beste yrkesfagprogrammer, så i Torsby er det god tilgang på kvalifiserte fagfolk, til tross for at det bare bor rundt 12 000 mennesker der. Byen ligger strategisk til langs E45, som går fra Alta i nord til Gela, helt ytterst på Sicilia, i sør. Dessuten ligger Torsby kun 90 km fra Magnor, hvor vi skal bygge The Plus, og 170 km fra hovedkontoret vårt i Oslo.

Fabrikken ble designet av de anerkjente arkitektene i Snøhetta, og den åpnet i 2013. I dag jobber det rundt 30 mennesker her, og grunnflaten er på omtrent 3500 m2. På solrike dager er den selvforsynt med fornybar energi, som kommer fra solcellepanelene på taket.

De senere årene har fabrikken i Torsby forbedret produktiviteten med over 50 prosent, noe som i høy grad har gitt Vestre et konkurransefortrinn. Denne forbedringen kan vi takke innovative forslag fra våre ansatte og store investeringer i automasjon og ny teknologi for.

Når vi åpner tre- og fargefabrikken på Magnor, kommer stålfabrikken i Torsby til å konsentrere produksjonen om stål- og aluminiumskomponenter. Tesla Semi-lastebiler skal så frakte komponentene til Magnor, hvor de lakkeres og monteres. Samtidig skal vi tilbakeføre mer metallproduksjon til Torsby-fabrikken, noe som vil kreve store nye investeringer, men også skape nye arbeidsplasser.

Slik sørger Vestre for flere grønne industrijobber i både Norge og Sverige.

Vi kan konkurrere globalt fra Skandinavia og samtidig akselerere det grønne skiftet

Det er fullt mulig å lykkes med industri i høykostland – nøkkelen er å gripe de mulighetene som allerede finnes. Ved å samle produksjonen på et avgrenset område har du større kontroll over verdikjeden. Slik blir det enklere å sikre at produksjonen er miljøvennlig og etisk forsvarlig, og at arbeidsforholdene er gode. The Plus skal være et eksempel på dette, og fabrikken skal inspirere andre til å bli med på det grønne skiftet. Det er for mye snakk om bærekraft. Vi vil se handlekraft.