Hur ska vi konkurrera globalt från Skandinavien?

Ett av de centrala skälen till att vi bygger The Plus är att bevisa att det är möjligt att konkurrera globalt från Skandinavien. Eftersom vi har vår tillverkning i högkostnadsländer måste vi arbeta smartare och effektivare än våra konkurrenter. Men det är möjligt, och Vestre ska bevisa det.

Under de senaste åren har Vestre trefaldigat sina försäljningsintäkter och har ambitiösa planer för ytterligare tillväxt. Vi förväntar att våra marknadsföringssatsningar i Europa och USA kommer kommer att leda till en väsentlig ökning av efterfrågan. Det innebär att vi måste öka vår produktionskapacitet, och vi måste göra det på ett så miljövänligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Hur?

Självlärande robotar och färgomställningar på 30 sekunder

Under den fjärde industriella revolutionen kommer internet och artificiell intelligens att integreras i tillverkning och produkter. Denna integration gör det möjligt för våra fabriker att skräddarsy enskilda produkter enligt kundernas specifika behov till liknande priser som för standardiserade och massproducerade alternativ.

Och för Vestre frigör digitaliseringen från Industri 4.0-lösningar tid för våra medarbetare, så att de kan fokusera på värdefulla uppgifter och övergripande projekt genom att introducera självlärande robotar för att hantera komplexa produktionsuppgifter med tusentals produktkombinationer, olika materialalternativ och över 200 färgalternativ.

Några av Industri 4.0-systemen som The Plus kommer att använda:

  • Färgomställningar på 30 sekunder i stället för 15 minuter med hjälp av självlärande industrirobotar, igenkänning av föremål samt artificiell intelligens för att automatiskt ge produkterna deras slutliga färgbeläggning.
  • Minska avfallet till ett absolut minimum med intelligenta skannrar som optimerar träbehandlingen.
  • Förarlösa elektriska truckar som självständigt hanterar flödet av varor genom produktionen.
  • Inhämta stora mängder produktionsdata och behandla dem med hjälp av maskininlärning för att ständigt förbättra och optimera produktionslinjen och utvecklingsarbetet.

Och fabriksförmannen kan styra hela fabriken från en surfplatta.

Genom att använda den här tekniken i kombination med medarbetardriven innovation – den så kallade nordiska modellen – kommer The Plus att tillverka snabbare, grönare och till lägre kostnad, till förmån för kunder över hela världen.

Skandinavisk industrisamverkan

Norge, Sverige och Danmark har en total befolkning på 21 miljoner. I en värld med snart 8 miljarder människor säger det sig självt att vi inte kan vara bäst på allt. Det är därför Vestre brinner så starkt för skandinavisk design och industrisamarbete, och det är därför vi anser att de skandinaviska länderna borde samverka oftare för att konkurrera på de globala marknaderna.

För Vestre är förläggandet av designutvecklingen och tillverkningen i Norge, Sverige och Danmark ett strategiskt mål kopplat till historiska, industriella, konstnärliga och kulturella fördelar.

Vestres stålfabrik

Vestres stålfabrik ligger i Torsby, Värmland. Med ett rikt industriarv och ett av Sveriges bästa yrkesutbildningsprogram, frambringar Torsby en stor mängd högkvalificerad arbetskraft trots sin beskedliga befolkning på cirka 12 000 invånare. Staden är strategiskt belägen vid E45:an, som sträcker sig från Alta i norra Norge till Gela på Siciliens sydkust i Italien. Och det ligger bara 90 km från Magnor, där vi bygger The Plus, och 170 km från vårt huvudkontor i Oslo.

De internationellt ansedda arkitekterna på Snøhetta designade fabriken, som öppnades 2013. I dag är den arbetsplats åt runt 30 personer och har en golvyta på cirka 3500 m2. Under soliga dagar är den självförsörjande med förnybar energi från solpaneler på taket.

På senare år har Torsbyfabriken förbättrat sin produktivitet med över 50 procent, vilket har ökat Vestres konkurrenskraft betydligt. Vi har åstadkommit detta genom medarbetardriven innovation och betydande investeringar i automatisering och ny teknik.

När vi öppnar Vestres färg- och träfabrik i Magnor kommer Vestres stålfabrik i Torsby att fokusera på tillverkning av stål- och aluminiumkomponenter, som sedan kommer att köras med vår Tesla Semi till Magnor för att lackeras och monteras. Samtidigt kommer vi att flytta hem mer metallbearbetningsarbete till Torsbyfabriken, vilket kommer att kräva omfattande nya investeringar och skapa nya anställningsmöjligheter på den svenska anläggningen.

På så vis kommer Vestre att skapa fler gröna industrijobb i både Norge och Sverige.

Konkurrera globalt från Skandinavien och samtidigt påskynda den gröna omställningen

Vi har alla möjligheter att lyckas med tillverkningen i högkostnadsländer; det handlar bara om att gripa de möjligheter som redan finns. Genom att koncentrera produktionen till närliggande områden får man större kontroll över värdekedjan. Man kan i större utsträckning säkerställa en miljövänlig och etisk tillverkning med rätt arbetsförhållanden. The Plus kommer att utgöra ett exempel på detta och inspirera andra att medverka till den gröna omställningen. Det pratas mycket om hållbarhet. Vi vill se konkret handling.