Vestre skaper grønne jobber med rom for alle – med The Plus skaper vi enda flere

Det er ikke først og fremst møbler Vestre produserer. Vi skaper omsorgsfulle møteplasser der folk kommer sammen på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Slik bidrar vi til en litt bedre verden, og slik skaper vi meningsfulle arbeidsplasser.

Det er særlig 5 faktorer som gjør The Plus til en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med rom for alle:

  1. Oslomodellen legges til grunn for å sikre et seriøst arbeidsliv.
  2. Det tilrettelegges for et godt arbeidsmiljø i alt fra lokaler til transport og lunsj.
  3. Fagforeningskontingenten til de ansatte betales av Vestre.
  4. Det sikres et større mangfold blant ansatte.
  5. Tilbud om kompetanseutvikling vil være en del av ansettelsen.

Oslomodellen – på Magnor

Vestre ønsker å gå foran for et seriøst arbeidsliv og har derfor bestemt at The Plus skal bygges etter Oslomodellen. Denne modellen støttes av partene i arbeidslivet og stiller blant annet krav om:

  • minst 10 prosent lærlinger og 50 prosent fagarbeidere på byggeplassen
  • faste ansettelsesforhold
  • minimum tariffestet lønns- og arbeidsforhold for de ansatte
  • lønn mellom oppdrag

Det stilles også krav om HMS-kort fra første dag, utvidede skatteattester fra leverandørene og fullt innsyn i alle leverandørers indre anliggende.

Sunt arbeidsmiljø uten skader

Et godt arbeidsmiljø sørger vi for med moderne maskiner, lyse lokaler med stabil temperatur året rundt, store vindusflater med nærhet til skogen, tilgjengelige uteplasser, sunn og kortreist lunsj, treningsfasiliteter og gratis sykler og hurtiglading av elbil til alle ansatte.

Et fagorganisert fellesskap

I 2010 ble Vestre som første møbelprodusent medlem av Etisk handel Norge, som skal fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vi tror på den nordiske modellen med trepartssamarbeid og høy organiseringsgrad. Dette skaper en tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som bidrar til mer innovasjon og bedre produktivitetsutvikling.

Vårt mål er at alle ansatte skal være fagorganiserte. For å bidra til dette vil Vestre betale fagforeningskontingenten for sine ansatte.

Flere jenter til industrien

Mangfold på arbeidsplassen er bra, uansett hvilken næring vi snakker om. Til tross for dette er industrien fortsatt mannsdominert.

Vestre vil bidra til å endre dette, så vi skal samarbeide med skoler og andre bedrifter for å gjøre det mer attraktivt for jenter å søke seg til industrifagene.

Kompetanseutvikling for alle

Vi vil slå oss sammen med regionale institusjoner for yrkesutdanning for å skape attraktive læreplasser og arbeidstrening for unge som har falt utenfor ordinær videregående opplæring.

I Norge er det for mange som står helt utenfor arbeidslivet. Vestre vil derfor gjøre det lettere for mennesker med nedsatt arbeidsevne eller såkalte hull i CV-en å komme tilbake til jobb.

Dominoeffekten

Vi i Vestre både tror og håper at The Plus vil utløse et skred av nye og bærekraftige investeringer i fastlandsindustrien, og dermed også være starten på mange nye og meningsfulle arbeidsplasser. For både kvinner og menn.