Tenk design i alt

Byene vokser og menneskene bor tettere. Med dette som utgangspunkt handler Vestres design om mye mer enn estetikk. Vi samarbeider med anerkjente skandinaviske formgivere, og like viktig som vakker form, er det at produktene skal fylle en funksjon for brukeren og være til minst mulig belastning for miljøet.

Våre designere

Designfilosofien vår følger produktene fra idéstadiet til de plasseres ute i samfunnet. Designerne får frie tøyler i konseptutviklingen, gjerne i tett samspill med landskapsarkitekter og andre planleggere.

Nordisk design innebærer også et sosialt element – at design skal være tilgjengelig for alle mennesker. Vestre leverer ikke det vi ser på som fiendtlig design, for eksempel benker det ikke er mulig å legge seg ned på.

Anerkjennelse inspirerer til fortsatt innovasjon. I 1987 ble Vestres benk Hvilan hedret med Merket for god design, som det første utemøbelet noensinne. Siden da har løsningene våre vunnet mange priser, både i Norge og i utlandet.