Design. Mer än en formsak

Städerna växer och människor lever och bor allt tätare. Med det som utgångspunkt handlar Vestres design om så mycket mer än estetik. Vi samarbetar med välkända skandinaviska designers. Proffs som förstår att funktion ur ett användarperspektiv och miljö- och hållbarhetstänk är lika viktigt som vacker form.

Våre designers

Vestre strävar efter att behålla och utveckla den skandinaviska designtraditionen med gott hantverk, naturliga material, rena linjer och klara färger. Och den sparsmakade avskalade stilen, som förenklar och tar bort allt som inte är nödvändigt.

Skandinavisk design innefattar även ett mått av mänsklig gemenskap. Att god design ska vara tillgänglig för alla människor. Därför gör vi aldrig sånt vi uppfattar som fientlig design, saker som parkbänkar med spetsiga spikar som ska göra det omöjligt att lägga sig ner.