Fremtidens bymøbler er fossilfrie

Siden 1947 har Vestre bidratt til å skape sosiale og bærekraftige møteplasser som bringer mennesker sammen verden rundt. Og på bærekraft har vi store ambisjoner: Vi ønsker nemlig å bli anerkjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent og samtidig inspirere andre på veien. Med det kommer det et naturlig ønske om og ansvar for å ligge i front og vise vei, og hele tiden ta i bruk de aller beste og grønneste materialene på markedet. Et viktig materiale for oss er stål, men det er dessverre en av våre største utslippskilder – og verdens. Nå har vi en endelig en løsning i form av SSABs fossilfrie stål.