Förankring på 1-2-3: Så väljer du rätt lösning till ditt projekt

Vi får ofta frågor om olika förankringar och om vilka lösningar som passar bäst. Det lite tråkiga svaret är att det inte finns något enkelt facitsvar. Valet av förankring beror helt och hållet på vad för sorts användning området ska ha, vilken sorts underlag möblerna ska stå på och inte minst vad som finns i marken under. Därför har vi tagit fram en förenklad guide nedanför, så att du kan göra de bästa valen för ditt projekt.

”Vad passar till mitt projekt?”

Vestre erbjuder fem olika standardiserade förankringslösningar: fristående, nedgjutning, ytmontering, väggupphängning samt montering på murkant. Vart och ett av dessa alternativ medför fördelar och begränsningar som måste beaktas.

Fristående – till projekt som kräver stor flexibilitet
Passar till: De flesta sorters underlag, men rekommenderas av driftmässiga hänsyn inte till gräs.
Krav till djup:
Inga speciella krav, men det är en fördel om underlaget är så jämnt, stabilt och fast som möjligt. De flesta av våra fristående modeller levereras också klara för att bultas fast med ytmontering. Då ställs det mindre krav till underlagstyp än vid användning av fotplatta. Vissa av våra modeller levereras också med justerbara ben.

Till projekt som kräver stor flexibilitet, inte har möjlighet till fast montering eller där man vill kunna flytta på möblerna, är fristående modeller ett bra val. Men man bör tänka på att projekt med fristående möbler ofta kräver lite mer uppföljning och underhåll än projekt där de är fast monterade. På dessa projekt bör man regelbundet se över och sätta tillbaka möblerna, för att undvika att få en stökig uppställning som drar ned projektets helhetsintryck.

Ett projekt där just den här sortens flexibilitet var ett viktigt kriterium, var projektet som Snøhetta gjorde på Times Square. Målet var att ha många sittplatser till besökande, men samtidigt kunna möblera om och ställa undan möblerna vid större arrangemang. Valet föll på APRIL GO-stolar, trappbänken STOOP och STRIPES-halvcirklar. APRIL GO ger de besökande själva möjlighet att flytta på möblerna och på så sätt även ta större ansvar för platsen. Stolarna är tillräckligt lätta för att kunna flyttas, tillräckligt tunga för att folk inte ska ta dem sig och tillräckligt robusta för att tåla vindkast på upp till 16–17 m/s inne de rör på sig.

Nedgjutning – permanent, estetisk och varaktig lösning
Passar till: De allra flesta underlag.
Krav till underlaget: Nedgjutningsdelen på benen går 350 mm ned i marken, och man måste försäkra sig om att de inte kan komma i konflikt med rör, kablar, membran eller annat i marken. Själva gjutningen bör vara cirka 500 x 400 mm, och det är viktigt att benen gjuts i stabila och välkomprimerade fundament. Före nedgjutning i gräsområden rekommenderas det att man skapar en hel plattform. Då får man ett stabilt fundament, undviker slitage på gräset där man har benen och ser till att underhållet går lätt för dem som klipper gräset.

Vill man ha ett fast och permanent möblemang, är nedgjutning det rätta valet. Det krävs en del grundarbete och djup där möblerna ska placeras, men då kan man vara säker på att möblerna står bäst på sikt. Rent estetiskt är det också många som föredrar nedgjutna möbler, eftersom man behöver färre möbelben och får en renare övergång mellan underlag och ben än när man exempelvis använder fotplatta. Flera av våra nedgjutningsmodeller kan också levereras med förhandstillverkade betongfundament, men dessa kräver också ett stabilt och välkomprimerat fundament för att stå stadigt länge.

Ymontering – permanent, men mer flexibel lösning
Passar till: Fasta underlag som betong, granit, kraftigt dimensionerade träunderlag och stenläggning. Inte asfalt!
Krav till underlaget: 100–200 mm infästning beroende på fästmaterial och underlag.

Ytmontering är ett bra alternativ där det inte är möjligt att gjuta. Särskilt i urbana miljöer är det vanligt med tekniska installationer eller membran, eller att det är för grunt för att man ska kunna gjuta ned benen. Med tanke på skötsel och underhåll är också ytmonterade möbler eller fotplatta att föredra om de står där de löper risk att köras på eller utsättas för vägbrytning. Det är betydligt enklare att byta ut delar eller ersätta en sådan möbel än en som är nedgjuten. Det är även mer flexibelt och ställer mindre krav till detaljprojektering. Lösningar med fotplatta kan också levereras förlängda, så att fotplattan kan placeras under det täckskiktet om så önskas eller behövs.

Väggupphängning – praktiskt till trottoarkaféet
Passar till: Solida väggar eller höga murkanter.
Krav till djup: 100–200 mm infästning beroende på fästmaterial och underlag.

Vi erbjuder flera produkter som kan monteras direkt på vägg – både möbler och avfallsbehållare. Ofta är detta en förankring som används på uteserveringar längs trottoarer eller på höga murkanter. Men för att väggmontering ska vara ett lämpligt val måste man ha full kontroll på om det finns tekniska installationer i väggen samt hur djupt man kan förankra eftersom den här typen av montering är en stor belastning på väggen. På en lämplig vägg kan det dock medföra flera fördelar. Väggmonterade lösningar frigör golvyta, är platsbesparande och gör att man kommer åt för underhåll såsom rengöring.

Murkant – exponerat trä som gör granit och betong mer inbjudande
Passar till: Granit och murkanter.
Krav till underlaget: Monteras ovanpå murkant eller i en försänkning. Enkel och dold infästning mellan eller under träöverdraget.

Vi har en rad standardmodeller av bänkplattor för murkant med olika längd, djup, bredd och krökning. Utbudet innefattar produkter med längsgående och tvärgående spjälor och utan synliga skruvar i träet på översidan. De flesta modellerna kan också levereras med rygg- och armstöd för universell utformning. Genom att använda väl beprövade lösningar säkerställer man ergonomi, kvalitet och garantier samt att det alltid finns enkel tillgång till reservdelar. På begäran erbjuder vi även anpassning av standardmodeller.

En utmaning med sittunderlag till murkant kan vara underhållet – speciellt för lösningar där spjälorna går i längdriktningen. Men det finns produkter som är konstruerade för att ha gott om luft under, exempelvis vår PORTO. Med mer luft mellan bänken och murkanten kommer man enkelt åt och kan spola bort smuts mellan och under bänkplattan, samtidigt som det garanterar att trävirket inte blir liggande under vatten efter kraftiga regn. Detta har vi tänkt på även på VROOM, där man enkelt kan borsta eller rengöra mellan de tvärgående spjälorna.

För att säkerställa bästa möjliga hållbarhet är Vestres produkter impregnerade på alla sidor – även vid specialanpassade längder på produkterna.

Se förhandsvisning av produkter med olika förankringar
vestre.com hittar du högupplösta bilder, monteringsanvisningar, illustrationer, 3D/BIM-modeller samt 3D-visning av alla produktmodeller. Tack vare 3D-visningen kan du se hur produkter med olika förankringslösningar och färger skulle se ut i projektet.

Vi har standardiserade och väl beprövade förankringsalternativ som täcker de flesta behov, men vi gör också specialanpassningar. Detta kan exempel vara en större fotplatta, eller ett kortare eller längre ben ned i marken. Ta kontakt, så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för ditt projekt!