Nytt år, nytt kontor – Vestre expanderar till Los Angeles

2020 var en påfrestning för oss alla. För många blev offentliga utrymmen, parker och lokala grannskap ett andra hem. Dessa utrymmen, som tidigare togs för givna, visade hur viktiga de är för att bidra till välbefinnandet i vardagen.

Lägger man därtill konceptet ”15-minutersstaden”, verkar det uppenbart att investeringar i offentliga rum med inkluderande mötesplatser kommer att fortsätta öka under 2021. Trots att vi fortsatt står inför ovisshet, har vi ett långsiktigt fokus med norsk lösningsorienterad optimism.

Med vårt motto, ”Det finns alltid ett sätt”, är vi därför stolta över att öppna vårt allra första kontor på den amerikanska västkusten för att tillgodose en till synes omättlig efterfrågan på miljövänliga stadsmöbler i USA.

Allemansrätten slår rot i Amerika
Efter att ha möblerat Times Square upprättade vi vårt New York-kontor 2019. Sedan dess har intresset vuxit bortom våra förväntningar. För vårt andra år satte vi vad som då framstod som en ambitiös budget. Slutresultatet för 2020 blev över 140 procent över budget.

Den nordiska stadsplaneringsprincipen, som vår design är baserad på, verkar gå hem i USA. I exempelvis Norge och Sverige har allmänheten – inom vissa gränser – laglig rätt att röra sig fritt i naturen. Och nu görs alltså städernas rum alltmer tillgängliga för allmänheten. Det är en inställning som verkar få fäste internationellt, bland annat i USA.

Här följer tre höjdpunkter från de många projekt vi har genomfört i USA de senaste åren:

Arenor för vardagsdemokrati
Pandemin och problemen med polarisering och antagonism understryker behovet av meningsfulla jobb, sunda relationer och trygga, trivsamma grannskap.
En del av lösningen är det vi kallar ”omsorgspräglade mötesplatser”. Detta är tilltalande arenor i det offentliga rummet som uppmuntrar till möten mellan människor av olika kultur, kön och ålder. För när människor slår sig ned och pratar, utbyter livserfarenheter och lär känna varandra, så inser vi plötsligt att det inte finns något ”vi och de”, utan bara ”vi”. Vi tror att detta är det bästa sättet att förhindra ett polariserat samhälle, och vi har sett det fungera. Gång efter gång.

Vi tror att framtiden bär mycket gott i sitt sköte, och trots all ovisshet har vi investerat i vårt andra kontor i USA. Vi anser att alla kan dra sitt strå till stacken. Ett av våra bidrag är att skapa meningsfulla jobb. Det nya kontoret kommer i sin tur att hjälpa människor och projekt att få upp ögonen för Vestre och sprida budskapet om inkluderande design och hållbar tillverkning till stadsplanerare, en bänk åt gången.

Det här är Chip, din landskapsarkitekt i LA
Vi är stolta över att presentera vår första Vestre-medarbetare i Playa Vista, Los Angeles. Chip Beyt är redan på plats som din högkvalificerade guide när det gäller att skapa omsorgspräglade mötesplatser.

Med sin examen från Robert Reich School of Landscape Architecture är Chip fullständigt flytande i landskapsarkitekturens färgrika språk.

- De sorters uterum jag vill skapa är sådana som främjar social dynamik – platser där vänner kan umgås, platser där främlingar möts, platser för protester, platser för sammanhållning, platser för konst, platser för att leva.

Dessa sorters utrymmen kräver alla en central beståndsdel – möbler.

Som anställd på Vestre går mina drömmar i uppfyllelse varje gång jag hjälper formgivare att komma fram till hur de skal lösa möbleringen för sina projekt. Hur skulle den drömmen kunna bli ännu bättre? Genom att vara en del av ett företag som strävar efter att göra planeten bättre för kommande generationer och vara en ledstjärna för hållbarhet i den byggda miljön.

Utställningslokalsprojekt i Playa Vista
När vi planerade vårt Los Angeles-kontor ville vi ha en utställningslokal. Men vi skulle aldrig kunna skapa en som är bättre än ett projekt. Tursamt nog ligger kontoret nära det nyligen ombyggda Runway Playa Vista av DJM Property.

Ett utmärkt exempel på hur våra möbler får fart på offentliga utrymmen och åstadkommer social dynamik. Du kan läsa mer om omvandlingen av detta utrymme här: Från trafikerat och folktomt område till bilfri gata med myllrande folkliv

Och vi ser fram emot att bidra till många, många fler i framtiden.