Från trafikerat och folktomt område till bilfri gata med myllrande folkliv

Hur kan man omvandla en trafikerad asfaltsdjungel till en plats där människor har lust att vistas? Det var utmaningen när Chad Cress och hans team från DJM, ett fastighetsbolag, tog sig an uteområdet i stadsdelen Runway i Playa Vista, Los Angeles.

Olika sociala zoner

Äntligen folkliv på gatorna

Runway

Trondheim stärker stadslivet och stadens identitet med investering på 300 millioner

Nästa artikel