Omsorgspräglade mötesplatser med Svanenmärkta produkter

Det är många val som ska göras när man planerar ett projekt, och möbler är ett av dem. Många vill fatta bra, miljömedvetna beslut, med produkter av hög kvalitet som håller i flera decennier. Samtidigt kan det vara svårt att veta vilka möbler som bäst uppfyller de krav man har. Svanenmärket kan göra den processen enklare.

Vad är Svanenmärket, och vilka krav ställer det på möbler?
Svanenmärket är ett av världens strängaste miljömärker och är det officiella miljömärket i Norden. Det har upprättats för att ge konsumenter trovärdig och helhetlig information om produkter. Det ställer många och höga krav på hela produktens livscykel – från råvara till produktion och återvinning.

För att uppfylla Svanenmärkets krav till certifiering och råvaror använder Vestre skandinavisk furu i alla våra möbler som standard, och vi undviker avsiktligt att använda tropiska träslag. Stålet vi använder kommer från svenska SSAB och levereras med 30 procent lägre koldioxidutsläpp än det globala genomsnittet. I de produkter som tillverkas av aluminium, är delar av detta material antingen levererat av världens grönaste aluminiumanläggning på Karmøy i Norge eller består av Hydros CIRCAL-produkt. CIRCAL består av minst 75 procent insamlad och återvunnen aluminium.

Hela vår produktion är förlagd till Skandinavien och drivs av förnybar energi. Till 2025 är Vestres mål att ha överproduktion av energi och återföra 20 procent till elnätet, så att vi ger ett positivt nettobidrag på energifronten.

När det gäller återvinning är 20 procent av stålet vi använder återvunnet. Vi erbjuder även reservdelar till alla möbler vi någonsin har tillverkat – helt utan tidsbegränsning. Har vi dem inte, tillverkar vi dem åt dig. Förutom att vi erbjuder reservdelar under våra produkters hela livslängd, ordnar vi så att slitna möbler efter många år kan återlämnas till fabriken för att rustas upp och få nytt liv.

En garanti för kvalitet och livslängd
Svanenmärket ställer inte bara krav till produkters material, produktion och miljöavtryck, utan också till kvalitet – som vi vet går ju ofta miljö och kvalitet hand i hand. Produkter som håller hög kvalitet håller i regel längre, och de återvinns i större utsträckning. Internationella tester genomförs med krav till både funktion, kvalitet och livslängd. Det betyder att Svanenmärket fungerar både som miljöcertifiering och som kvalitetsstämpel. Detta gör det enklare att fatta just de bra, miljömedvetna besluten till projekt, samtidigt som man kan vara förvissad om att mötesplatserna man skapar kommer att kunna ge människor glädje under lång, lång tid framöver.

Sortera efter miljöcertifierade serier på vestre.com
På Vestre är vi stolta över att vara en del av den här certifieringen och över att ha över 200 Svanenmärkta produkter fördelade på sju olika möbelserier. Och fler ska det bli. Det är en självklarhet att målet är att bli kända som världens mest hållbara möbeltillverkare.

Det är upp till oss som producent att göra det enkelt för dig som konsument att göra grönare val. Därför är alla certifierade möbler på hemsidan märkta med Svanenmärkets logotyp. Du kan även sortera produkter efter denna märkning genom att kryssa för Svanenmärkta möbler i vårt produktsortiment.

Svanenmärkt katalog
Det är också lätt att få översikt över de Svanenmärkta serierna i vår nya inspirationsbok och produktkatalog för 2021. I början av katalogen hittar du alla produktserierna, där de miljöcertifierade har Svanensymbolen. Längst bak, i prislistan, uppges dessutom EPD-tal för hela sortimentet. Dessa ger upplysningar om våra möblers miljöavtryck – från råmaterial till färdig designmöbel. Medan Svanenmärket ger en garanti för att produkten är miljövänlig, ger EPD-talen en möjlighet att välja baserat på de faktiska utsläppen. Sammantaget ger det inköpsansvariga ett enkelt sätt att välja miljövänligt på.

Och själva katalogen? Den är såklart också Svanenmärkt.

Omsorgspräglade mötesplatser över hela världen
År 2017 fick Vestre, som världens första tillverkare av utemöbler, certifierat en stadsbänk med Svanenmärket. Sedan dess är det flera tillverkare som har gjort samma sak. Ju fler, desto bättre – och desto närmare är vi alla målet att rädda världen. Lite grann. En omsorgspräglad mötesplats åt gången, stadsdel efter stadsdel.

APRIL

Serien innehåller: avfallsbehållare, barbord, barstol, bänk, bord, runt bord, stol, solbänk
Designad av: Espen Voll, Tore Borgersen, Michael Olofsson
Projekt: Trondheim Torg (Myklebust Øvrebø Arkitekter) och Sjöviksskolan (Max Arkitekter)

Trondheim Torg

Sjöviksskolan

APRIL GO
Serien innehåller: bänk, bord, planteringskärl, stol
Designad av: Espen Voll, Tore Borgersen, Michael Olofsson
Projekt: Times Square (Snøhetta)

Times Square

BLOC
Serien innehåller: avfallsbehållare, bänk, bord, planteringskärl, solbänk, stol
Designad av: Lars Tornøe, Atle Tveit
Projekt: Vannkunsten (Grindaker) och Munch Brygge (Gullik Gulliksen)

Vannkunsten

CODE
Serien innehåller: bänkbord, modulbänk, planteringskärl, tilt modulbänk
Designad av: Hong Ngo-Aandal, Johan Verde
Projekt:
WILMA, Tyskland. Deutsche Bahn, Zukunftsbahnhof Berlin Südkreuz (beMATES)

WILMA

STRIPES
Serien innehåller: bänkar, planteringskärl
Designad av: Lars Tornøe
Projekt: Cadence Park, Irvine, CA, USA (Studio One Eleven)

Cadence Park

VROOM
Serien innehåller: avfallsbehållare, bänk, bord, planteringskärl, cykelställ
Designad av: Espen Voll, Tore Borgersen, Michael Olofsson
Projekt: Sandvika Fjordpark (Bar Bakke)

Sandvika Fjordpark

FOLK
Serien innehåller: avfallsbehållare, bänk, bord, cykelställ
Designad av: Front